Friese kof keert terug in Friesland

In samenwerking met het Nationaal Scheepvaartmuseum in Polen organiseren het Fries Scheepvaart Museum en het Harlinger Gemeentemuseum Hannemahuis deze zomer een expositie over het Friese kofschip de Jonge Seerp. Deze dubbeltentoonstelling vertelt het verhaal van schipper Johannes Leenderts en zijn bemanning die in 1791 vanuit Harlingen naar de Oostzee vertrokken. In de baai van Gdansk kwam de Friese kof tijdens een storm in aanvaring met een Engels schip. De bemanning van de Jonge Seerp wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar het schip was reddeloos verloren.

Het wrak van de Jonge Seerp werd in 1985 door duikers ontdekt en sindsdien is een grote hoeveelheid scheepsonderdelen en huisraad boven water gehaald. Ook zijn er veel persoonlijke items opgedoken; zelfs de zegelring van de kapitein werd gevonden. Het is verbluffend te zien hoe goed deze duikvondsten, na ruim twee eeuwen in het water van de Oostzee, bewaard zijn gebleven. Het zijn allemaal tastbare herinneringen aan de geschiedenis van de Friese kustvaart, die in de 17e en 18e eeuw van enorme omvang was.

En deze tastbare herinneringen maken dit verhaal nu zo bijzonder. Vaak kunnen we namen van schepen en schippers niet meer koppelen aan de wrakken, die op de bodem van de zee terecht zijn gekomen. De Jonge Seerp is daarop een uitzondering. Met het verhaal van de onfortuinlijke schipper Johannes Leenderts komt de geschiedenis ook echt tot leven en kunnen we zelfs letterlijk in zijn schoenen staan. Dat is op z’n minst uniek te noemen.

De expositie is in Sneek te zien vanaf 25 mei tot en met 7 oktober en in Harlingen van 25 mei tot en met 16 september 2018. In Sneek komen vooral de scheepsbouwkundige aspecten, de rol van de Oostzeevaart en de bodemvondsten aan bod. In Harlingen wordt aandacht besteed aan de schipper, het leven aan boord, de navigatie en het noodlottig ongeluk. Tijdens de Tall Ships Race, die in augustus finisht in Harlingen, staat op de kade een zeecontainer, met daarin een pop-up-museum, waarin dit verhaal multimediaal wordt gepresenteerd.

Frisian koff returns to Friesland

In collaboration with the National Maritime Museum in Poland the Frisian Maritime Museum and the Harlingen Municipal Museum Hannemahuis will organise an exhibition this summer about the Frisian koff De Jonge Seerp. This dual exhibition tells the story of skipper Johannes Leenderts and his crew, who left for the Baltic Sea from Harlingen in 1791. In the bay of Gdansk the Frisian koff collided with an English ship. The crew of De Jonge Seerp struggled to safety, but the ship was irretrievably lost.

The wreck of De Jonge Seerp was discovered by divers in 1985 and a large quantity of ship components and household goods have been raised to the surface since then. Personal items have been salvaged too: even the captain’s signet ring was found. It is amazing to see how well these finds have been preserved after over two centuries in the water of the Baltic Sea. They are all tangible memories of the history of Frisian coastal shipping, which was quite extensive in the 17th and 18th centuries.

It is these tangible memories that make this story so special. Often we can no longer link the names of ships and skippers to the wrecks that ended up on the bottom of the sea, but De Jonge Seerp is an exception. With the story of the unfortunate skipper Johannes Leenderts, history really comes to life, and we can even put ourselves literary in his shoes. This can be called unique, to say the least.

The exhibition can be visited in Sneek from 25 May to 7 October and in Harlingen from 25 May to 16 September 2018. In Sneek the focus is on the marine engineering aspects, the role of Baltic Sea shipping and archaeological finds. In Harlingen the skipper, life on board, navigation and the fateful accident are given attention. During the Tall Ships Race, which will finish in Harlingen in August, a sea container will stand on the quay containing a pop-up museum that presents this story in various media.

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour