fries scheepvaart museum

disclaimer

Bezoekers van deze site worden erop gewezen dat op de afgebeelde werken auteursrecht rust. Voor gebruik van die werken anders dan de raadpleging via internet is de auteursrechtelijke toestemming vereist van de makers.

Afbeeldingen die je kunt downloaden, stelt het Fries Scheepvaart Museum beschikbaar onder de Creative Commons-licentie CC-BY-SA. Bij het selecteren van de beschikbare afbeeldingen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je desondanks afbeeldingen aantreffen waarvan je het beeldrecht bezit, neem dan contact op met het Fries Scheepvaart Museum.

Op afbeeldingen die je niet kunt dowloaden rust het auteursrecht van derden. Neem contact op met de rechthebbende als je deze zou willen gebruiken. Er zijn ook afbeeldingen opgenomen waar auteursrechten van derden op rusten, maar waarvan de rechthebbende niet bekend is. Het Fries Scheepvaart Museum doet zijn uiterste best om te achterhalen of en zo ja waar eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht je informatie hebben over rechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan zouden we dat heel graag willen weten. 

Fouten of aanvullingen
Het registreren van een collectie is nooit klaar. Steeds komt nieuwe informatie beschikbaar. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Het kan dus voorkomen dat informatie fout, onvolledig of verouderd is. Mocht je iets tegenkomen dat verbeterd moet worden, laat het ons weten. 

Neem contact op