fries scheepvaart museum

vereniging fries scheepvaart museum

De Vereniging Fries Scheepvaart Museum heeft haar adres bij het museum:

Kleinzand 16

8601 BH Sneek

Postadres:

Postbus 186

8600 AD Sneek

tel: 0515 414057

e-mail: info@friesscheepvaartmuseum

e-mail ledenadministratie: leden@friesscheepvaartmuseum.nl

Fiscaal nummer/RSIN: 802153136

Doelstellingen van de vereniging

In het statuut van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum staat in artikel 3 dat de vereniging ten doel heeft:

  • Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen betrekking hebbende op de scheepvaart in Friesland, de water- en ijssport en de geschiedenis van Sneek.
  • Bevorderen van de belangstelling van leden en niet-leden voor de geschiedenis van de Friese scheepvaart, van de water- en ijssport en van Sneek.
  • Steun verlenen aan de Stichting Fries Scheepvaart Museum die het museum exploiteert.

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2023


Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021


Verslagen Kascommissie

Verslag Kascommisie 2019


Verslagen Algemene Ledenvergaderingen

Verslag ALV 2019

Verslag ALV 2020

Verslag ALV 2021


Stichting Monumenten Kleinzand

De panden waarin het museum is gevestigd, zijn deels eigendom van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en deels van de Stichting Monumenten Kleinzand. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de verenging.