Een poosje geleden hebben we al aangekondigd dat het Kindermuseum wordt verbouwd. De werkzaamheden zijn in volle gang en tot nu toe was het Kindermuseum nog steeds toegankelijk. De verbouwing staat nu in de hoogste versnelling en daarbij wordt het Kindermuseum nog verder ontmanteld. Het is helaas noodzakelijk om, onder andere uit veiligheidsoverwegingen, het Kindermuseum even helemaal te sluiten. We hopen over niet al te lange tijd een geheel opgefrist, vernieuwd en nóg leuker Kindermuseum te kunnen heropenen. Over de voortgang houden we uiteraard iedereen op de hoogte!

In het museum blijft er voor kinderen overigens nog genoeg te doen: bootjes bouwen, schatzoeken, stickertoer, klompje varen in de museumvijver. Dus, kom gerust langs voor een gezellig dagje uit.  

Vers van de pers: het jaarboek van 2017. De leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum ontvangen binnenkort een exemplaar op de deurmat. Ook dit jaar staat er weer een aantal interessante artikelen in:

- Herman Deden, Van Woudsender zeekapiteins en berenburg
- Nykle Dijkstra, Materiële cultuur op de Friese zeilende binnenvaart (1811 - 1920)
- Rein de Lange, De lange omweg naar Soerabaja van 14 november 1934 tot 11 juli 1935. De expeditie van de onderzeeër Harer Majesteit K XVIII

Nog geen lid, maar wilt u het museum ook steunen en tevens profiteren van een aantal voordelen? Aanmelden als lid kan natuurlijk altijd via onze pagina Steun het museum. Het jaarboek is ook los te koop aan de balie van het museum voor € 17,50.

Tien jaar geleden gaf Jille Westerhof uit Burgwerd een uiterst zeldzame Sneker magistraatspenning in bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum. Na zijn overlijden op 8 maart 2018 werd bekend dat hij dit bruikleen heeft omgezet in een schenking. Naast de penning legateerde Westerhof het museum ook twee Sneker uurwerken en het uithangbord van zijn antiekhandel.

De gouden penning is in 1752 gemaakt door Nicolaas van Swinderen en werd aangeboden aan prinses Anna van Hannover. Zij was de vrouw van stadhouder Willem IV. Toen hij in 1751 stierf werd Anna van Hannover regentes voor haar minderjarige zoon Willem V. In die hoedanigheid kreeg ze alle rechten die haar man eerder had gehad. En één van die rechten was de zogenaamde ‘magistraatsbestelling’ van Sneek, oftewel het recht om de stadsbestuurders van Sneek te benoemen.

De Friese steden werden bestuurd door de magistraat. In Sneek bestond de magistraat uit vier burgemeesters, vier schepenen en twee raadsluiden (later bouwmeesters genoemd). Zij werden gekozen uit de vroedschap, het kiescollege, dat de magistraat controleerde. Om de vier jaar traden de leden van de magistraat af en moesten er weer nieuwe leden worden gekozen. De vroedschap stelde tweetallen op en daaruit deed de stadhouder dan een keuze. Alleen in Leeuwarden en Franeker koos de vroedschap zelf de magistraatsleden, maar in de negen andere Friese steden hadden de stadhouders de touwtjes stevig in handen. Met hun recht op de magistraatsbestelling konden de stadhouders mensen die hen welgezind waren, veel macht geven. Democratisch was het niet. Bepaalde Sneker families hadden het in Sneek generaties lang voor het zeggen. Voor de zittende leden van de magistraat was het dan ook zaak om de relatie met de stadhouder goed te onderhouden, want dan was de kans op herbenoeming groot. Zo nu en dan werden er daarom dure cadeaus aan de stadhouder gegeven. Zo ook in 1752. Anna van Hannover was als dochter van de Engelse koning gewend aan grote luxe. De leden van de Sneker magistraat wisten dus wel dat ze niet met een klein cadeau hoefden aan te komen, om de regentes te behagen. Het werd een gouden penning, die werd gemaakt door de beste medailleur van die tijd, Nicolaas van Swinderen uit Den Haag. 

De gouden magistraatspenning was een van de pronkstukken in de verzameling van Jille Westerhof, die eerst in Sneek en later in Burgwerd handelde in munten en penningen. Tijdens zijn leven genoot hij landelijke bekendheid als een zeer vakbekwaam numismaat (munt- en penningkundige). Vele jaren lang was hij ook bestuurslid van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. De gouden magistraatspenning vertelt niet alleen het verhaal van het oligarchische stadsbestuur van Sneek, maar is ook een blijvende herinnering aan een bijzonder en flamboyant bestuurslid van het Fries Scheepvaart Museum.

Het Kindermuseum is voor onze jongste bezoekertjes al jaren een hit. Er wordt volop gebruik gemaakt van al het moois dat het Kindermuseum te bieden heeft: het scheeps ABC, de skûtsjebeage, het hengelspel, de binnenvaartgame, de skûtsjepuzzel, de duikersklok, de takelhoek etc. Maar na al die jaren is het Kindermuseum nu wel eens toe aan een 'make-over'. Daar zijn we op dit moment dan ook heel druk mee bezig. De verbouwing van het Kindermuseum heeft voor de komende periode wel wat gevolgen. Het Kindermuseum blijft tijdens de verbouwing toegankelijk, maar is deels ontruimd en sommige spellen kunnen niet meer worden gebruikt. Hoe het er uiteindelijk allemaal uit gaat zien en wat voor moois er straks te beleven valt, is nog een verrassing. In september hopen we dat alles klaar is en jullie allemaal het resultaat te kunnen laten zien.

Het Kindermuseum in volle glorie..........

80 jaar Fries Scheepvaart Museum – in 2018 naar 2018 leden

2018 is voor het Fries Scheepvaart Museum een bijzonder jaar, het museum bestaat 80 jaar. Het begon allemaal in 1938 toen op initiatief van toenmalig burgemeester Lucas Poppinga het museum als vereniging werd opgericht. Maar was er eigenlijk wel draagvlak voor een scheepvaartmuseum in Sneek? Dat was er zeker! De openingstentoonstelling, die werd georganiseerd in een pand aan de Kruizebroederstraat in Sneek, bleek een daverend succes.

Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het museum naar haar huidige locatie aan het Kleinzand. De start op nummer 12 was bescheiden, maar inmiddels omvat het museum de panden Kleinzand 12 tot en met 24. Niet alleen is het museum in omvang vele malen groter geworden, maar ook steeds professioneler.

De Vereniging Fries Scheepvaart Museum is in al die jaren een grote constante gebleken. Met haar 1200 leden is de vereniging vandaag de dag nog steeds springlevend. En daar is het museum trots op! De vereniging zorgde bij de oprichting voor de exploitatie van het museum, terwijl nu vooral de nadruk ligt op ondersteuning van het museum bij haar werk.

Dat wordt onder ander gedaan door de 120 vrijwilligers, die via de vereniging op allerlei vlakken actief zijn binnen het museum. Van het geven van rondleidingen tot het verzorgen van de binnentuinen en van het begeleiden van schoolklassen tot het restaureren van scheepsmodellen. 

Verder ondersteunt de vereniging het museum met financiële bijdragen. Hiermee kan het museum bijvoorbeeld nieuwe aanwinsten of educatieve programma’s financieren. De vriendenvereniging is dus een onmisbare schakel, voor nu én in de toekomst.

De Vereniging wil het museum voor haar 80ste verjaardag feliciteren met een passend cadeau in de vorm van nieuwe leden. Vandaar dat een ledenwerfactie wordt gehouden in 2018. Het doel is om in 2018 te groeien naar 2018 leden. Op de website van het museum (Steun het museum) staat daarover alle informatie.

Het Fries Scheepvaart Museum gooit het weer eens over een andere boeg! 

Want, we hebben sinds kort een nieuwe speurtocht in ons assortiment. En deze keer niet voor de jeugd, maar een speurtocht voor volwassenen met als thema: nautische spreekwoorden. In onze taal zijn veel spreekwoorden te vinden die hun oorsprong hebben in de scheepvaart. Veel van deze nautische spreekwoorden zijn al zo ingeburgerd in het dagelijks taalgebruik, dat de relatie met de scheepvaart niet meer zo voor de hand ligt. In deze spreekwoordentocht verbinden we de nautische spreekwoorden met onze collectie. Zo wordt een museumbezoek nog leuker! 

De spreekwoordentocht is verkrijgbaar aan de balie van het museum en kost € 2,50.

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour