De Zuiderzee vormde de spil van het bestaan voor de dorpen en steden rond het water. De visserij was hier één van de belangrijkste bronnen van voedsel en inkomsten. Voor vissers waren de schepen waarmee ze uitvoeren van het grootste belang. In de eerste plaats moesten deze veilig en stabiel zijn. Daarnaast moest de vorm aansluiten bij de locaties waar gevist werd en moest het schip voldoende ruimte bieden om de vis vers op te slaan. Rond de visserij ontwikkelde zich een ware industrie: scheepswerven, zeilmakerijen en touwslagerijen speelden allemaal hun eigen rol in de Zuiderzee-economie. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de de komst van ijzeren schepen, raakten de houten schepen in onbruik voor de visserij. Sommigen kregen een nieuwe functie in de pleziervaart. De overgebleven scheepswerven richtten zich op scheepsonderhoud of andere vormen van scheepsbouw. In de tentoonstelling Boten bij de vis maakt u kennis met de vissers, hun schepen en de werven waar ze werden gebouwd. Het is een reizende tentoonstelling, die georganiseerd is door het museale samenwerkingsverband Zuiderzeekring, waarin we met 24 musea rondom de voormalige Zuiderzee samenwerken. Niet alleen met exposities, maar ook met de collectieregistratie, collectiewaardering en het onderlinge bruikleenverkeer.

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour