Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek 500 jaar Sint Geertruidsleen te Abbega. Pietersma, Josse 2009 Den Haag
Trefwoorden: pastoors; theologie; onderwijs; Abbega;
Signatuur: P-239
2 Boek 100 jaar CGK Sneek. 28 november 2006. Het witte kerkje. Christelijke Gereformeerde kerk Sneek 1906 - 2006. onbekend 2006 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; kerkgebouwen; predikanten; kerkorgels; diaconie; gedenkboeken; Sneek;
Signatuur: Y-039
3 Boek Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer. Gravemeijer, H.E. 1981-1894 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: G-100
4 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
5 Artikel Hopperus' 'Paraphrasis in Psalmos Davidicos' 1590.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Vermaseren, Dr. B.A. 1962
Trefwoorden: psalmboeken; predikanten; theologie; ; Hopperus
6 Boek Filosofie van de onbekende god. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers. Spier, J.M. 1956 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-164
7 Boek Tijd en eeuwigheid. Een wijsgerig onderzoek bij het licht van Gods Woord. Spier, J.M. 1953 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-165
8 Boek Schipper naast God. Waarom meent Ds. van Santen Sneek te moeten verlaten? Santen, Ds. A. van 1951
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: S-451
9 Boek Wat is calvinistische wijsbegeerte? Spier, J.M. 1950 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-169
10 Boek It Fryske Wûnder. Roarda, R.S. 1949 Joure
Trefwoorden: predikanten; theologie; Joure; Leiden; Borger, E.A.
Signatuur: R-100
11 Boek Christen Gysbert Japiks. Folkertsma, E.B. 1946 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: F-150
12 Boek grondslagen van ons geloof. Vos, Dr. H. de 1942 Assen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-050
13 Boek Zoo gij U niet bekeerd... (...) met een woord vooraf van Ds H. Veldkamp te Sneek. Ironside, Harry A. 1939 Heemstede
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Veldkamp, H.
Signatuur: I-001
14 Boek Kristlik Frysk Leauwe. Yn Tsien Kêsten mei Taljochting. Wumkes, Dr. G.A. 1936 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-030
15 Boek Bedenk. Dijkstra, Klaas 1935 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; astronomie; Sneek; Dijkstra, Klaas
Signatuur: D-030
16 Boek Afscheidspreek op Zondag 8 januari 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-384
17 Boek Afscheidspreek op Zondag 10 september 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Winkel, Ds. H.W. te 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-039
18 Boek Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der labadisten en het leven van Anna Maria van Schuurman. onbekend 1932 ; 1960 Heerenveen
Trefwoorden: begrafenissen; Hervormde kerk; godsdiensten; kerkgebouwen; theologie; Wiuwert; Schuurman, Anna Maria van; Labadie, Jean de
Signatuur: H-207
19 Boek Under de Gouden Stêf. Esther 4 en 5. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-065
20 Boek Yn eigen Sprake. Needrop oan de Fryske Tsjerken. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Leeuwarden
Trefwoorden: theologie; predikanten; talen; Friesland;
Signatuur: W-101-018

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek