Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Bijbel. Dat is de gansche heilige schrift vervattende al de kanonijke boeken des ouden en nieuwen testaments. onbekend 1845 ; 1858
Trefwoorden: bijbels; theologie; Nederland;
Signatuur: B-059; B-059-bis
2 Boek uitnemende rijkdom van Gods heerschappijvoerende Genade. onbekend 1831 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-376
3 Boek Feest- en lijdensteksten, welke jaarlijks gepredikt worden in de Hervormde Gemeente te Sneek. onbekend 1834 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: F-088
4 Boek Les Naufragés au Spitzberg ou les saultaires effects de la confiance en dieu. onbekend 1876 Tours
Trefwoorden: ontdekkingsreizen; poolreizen; theologie; Spitsbergen; Archangel; Sint Petersburg; Rusland;
Signatuur: S-212
5 Boek treurige van het doleeren in drieërlei opzicht aangewezen. Ter overweging aangeboden aan deleerenden en niet-doleerenden. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; gereformeerde kerk; ;
Signatuur: S-391
6 Boek lidmaatschap der Nederlandsche Protestantsche kerk. Een woord van blijvende herinnering aan de ure der belijdenis. onbekend 1864 Tiel
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; gereformeerde kerk; theologie; Sneek; Geldmacher, Anna Catharina
Signatuur: T-081
7 Boek Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der labadisten en het leven van Anna Maria van Schuurman. onbekend 1932 ; 1960 Heerenveen
Trefwoorden: begrafenissen; Hervormde kerk; godsdiensten; kerkgebouwen; theologie; Wiuwert; Schuurman, Anna Maria van; Labadie, Jean de
Signatuur: H-207
8 Boek leer en de practijk der Afgescheidenen en Doleerenden in strijd met de heilige schrift. (...) onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; gereformeerde kerk; ;
Signatuur: A-064
9 Boek 100 jaar CGK Sneek. 28 november 2006. Het witte kerkje. Christelijke Gereformeerde kerk Sneek 1906 - 2006. onbekend 2006 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; kerkgebouwen; predikanten; kerkorgels; diaconie; gedenkboeken; Sneek;
Signatuur: Y-039
10 Tijdschrift Uit het Schatboek. Wekelijkse preken over de Heidelbergse catechismus onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-551 (Sneker Drukken)
11 Tijdschrift Uit Keboemen. Maandblad gewijd a.d. belangen der Friesche Zending. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-654 (Sneker drukken). Tresoar, Leeuwarden.
12 Tijdschrift Vliegende blaadjes. Uitgegeven ten voordeele van de Zaak des Heeren in Friesland. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-298 (Sneker drukken). Tresoar, Leeuwarden.
13 Boek Friezendom en Christendom. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
14 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
15 Boek Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Dearsum;
Signatuur: W-101
16 Boek Mozes' Dea. Preek hâlden to Tsjum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
17 Boek Mozes' dea. Preek hâlden to Tsjum 3 Januwaerje 1915. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
18 Boek Frijmitselderij en oera-Linda-boek. Wumkes, Dr. G.A. 1923 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; ;
Signatuur: W-069
19 Boek beginsel der wijsheid. Unie-rede. Wumkes, Dr. G.A. 1924
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-019
20 Boek Kristlik Frysk Leauwe yn Tsien Kêsten. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-027

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek