Pagina 2 van 10
Resultaten 21 - 40 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Boek A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakende geloofs volgens de letters van het alphabet. Comrie, Alexander Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: C-129
22 Boek geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in Twee en zestig Leerredenen. Costerus, Florentius 1861 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: C-175
23 Boek Christelijke samenspreking tot troost voor bekommerde harten (Eene Christelijke Samensprekning uit Gods Woord). Dathenus, Petrus 1884 Sneek
Utrecht
Trefwoorden: theologie; godsdiensten; Nederland;
Signatuur: D-295
24 Boek Bedenk. Dijkstra, Klaas 1935 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; astronomie; Sneek; Dijkstra, Klaas
Signatuur: D-030
25 Boek Zestal predikatien. Eijkman, J.C. 1857 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: E-056
26 Boek Afscheids-predikatie naar Philem. vs. 25. gedaan te Balk, den 27 september 1846. Eijkman, J.C. 1847 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Balk; Eijkman, J.C.
Signatuur: E-057
27 Boek Vraagboekje voor het onderricht in de geloofsleer. Eringa, Jac. 1903 Workum
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: E-083
28 Boek belijdend karakter der Ned. Herv. Kerk gehandhaafd. Referaat, gehouden op de jaarvergadering (...) Eringa, Jac. 1895 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; ;
Signatuur: E-099
29 Boek sterven aan de wet, en het leven naar het evangelium: Of het Stervan aan wettische geregtigheit, En het leven volgens (...) Erskine, Mr. Ralph
Ross, Jan
Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: E-105
30 Boek Den Christelijcken visscher, voor-ghestelt by forme van t'samensprekinge, tusschen een visscher ende Predikant. Esausz, Frans 1650
Trefwoorden: visserij; theologie; predikanten; ;
Signatuur: E-067
31 Boek Twaalftal Maandelijkse leerredenen. Felix, J.W. 1859 Franeker
Trefwoorden: predikanten; theologie; ;
Signatuur: F-029
32 Boek Rede over goddelijke genade en zedelijke vrijheid. Felix, J.W. 1858 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-159
33 Boek Zestal leerredenen op den dag des Heeren of in bedestonden voor de gemeente gehouden. Felix, J.W. 1859 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-027
34 Boek Christen Gysbert Japiks. Folkertsma, E.B. 1946 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: F-150
35 Boek verheerlijkte Immanuël wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duurgekochte gemeente. (...) Fransen, E. 1881 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-128
36 Boek oprechte geloof eene inplanting gods; behelzende eene bemoediging voor heilzoekende zielen, eene vermaning aan 's Heeren volk (...) Fransen, E. Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-039
37 Boek evangelie aller aanneming waardig, of des zondaars pligt om in Jezus Christus te gelooven. Fuller, A. Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-236
38 Boek Wie kan met vrijmoedigheid lidmaat en predikant onzer Ned.Herv.Kerk zijn? Eene vraag beantwoord. Gerbrandy, H. Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; ;
Signatuur: G-122
39 Boek Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer. Gravemeijer, H.E. 1981-1894 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; ;
Signatuur: G-100
40 Boek evangelische schatkamer. Griethuijsen, H. van 1856 ; 1859 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: G-207

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten