Pagina 9 van 10
Resultaten 161 - 180 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
161 Boek Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker adres aan de synode. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: theologie; predikanten; Sneek;
Signatuur: W-101
162 Boek opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland. Wumkes, Dr. G.A. 1912 Sneek
Trefwoorden: theologie; baptisten; Nederland;
Signatuur: W-185
163 Boek Heilich Patryottisme. Wijingstaspraek. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-021
164 Boek Kristlik Frysk Leauwe. Yn Tsien Kêsten mei Taljochting. Wumkes, Dr. G.A. 1936 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-030
165 Boek It Ljocht fen 'e Wrâld. Preek hâlden to Ljouwert, Snits, Warkum en Gaest yn Januwaerje 1916. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; theologie; Leeuwarden; Sneek; Workum; Gaast;
Signatuur: W-096
166 Boek Fryslân en de Bibel. Rede hâlden op 31 Oktober 1918 yn 'e Greate Tsjerke to Ljouwert. Wumkes, Dr. G.A. 1918 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
167 Boek Gehiemsin yn' e Jesaja-útliz fan C. Vitringa. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; ; Vitringa, C.
Signatuur: W-101-052
168 Boek Ds. Remko Engels en het Réveil Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Groningen; Engels, Remko
Signatuur: W-101-003
169 Boek Oud Ommelander nachtmaal. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; Groningen;
Signatuur: W-101-004
170 Boek Oud Ommelander doop Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; Groningen;
Signatuur: W-101-005
171 Boek Ecclesiastica Omlandica. Voor en na de predikatie. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; Groningen;
Signatuur: W-101-006
172 Boek Ecclesiastica Omlandica. De eerste gereformeerde perdikanten van Bedum. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; Bedum;
Signatuur: W-101-007
173 Boek Ecclesiastica Omlandica. Drankellende in de kerk. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: theologie; Groningen;
Signatuur: W-101-008
174 Tijdschrift Yn ús eigen Tael. Moanneskrift fen it kristlik Frysk Selskip. Wumkes, Dr. G.A. Sneek
Bolsward
Trefwoorden: theologie; talen; Friesland;
Signatuur: L-171 (Sneker drukken)
175 Boek Bijbel. Dat is de gansche heilige schrift vervattende al de kanonijke boeken des ouden en nieuwen testaments. onbekend 1845 ; 1858
Trefwoorden: bijbels; theologie; Nederland;
Signatuur: B-059; B-059-bis
176 Boek uitnemende rijkdom van Gods heerschappijvoerende Genade. onbekend 1831 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-376
177 Boek Feest- en lijdensteksten, welke jaarlijks gepredikt worden in de Hervormde Gemeente te Sneek. onbekend 1834 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: F-088
178 Boek Les Naufragés au Spitzberg ou les saultaires effects de la confiance en dieu. onbekend 1876 Tours
Trefwoorden: ontdekkingsreizen; poolreizen; theologie; Spitsbergen; Archangel; Sint Petersburg; Rusland;
Signatuur: S-212
179 Boek treurige van het doleeren in drieërlei opzicht aangewezen. Ter overweging aangeboden aan deleerenden en niet-doleerenden. onbekend Sneek
Trefwoorden: theologie; gereformeerde kerk; ;
Signatuur: S-391
180 Boek lidmaatschap der Nederlandsche Protestantsche kerk. Een woord van blijvende herinnering aan de ure der belijdenis. onbekend 1864 Tiel
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; gereformeerde kerk; theologie; Sneek; Geldmacher, Anna Catharina
Signatuur: T-081

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten