Pagina 8 van 10
Resultaten 141 - 160 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
141 Boek Afscheidspreek op Zondag 10 september 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Winkel, Ds. H.W. te 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-039
142 Boek Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. Wisse, Ds. G. 1923 Sneek
Trefwoorden: theologie; huwelijken; ;
Signatuur: W-166
143 Boek Wat zal ik gelooven? Witteveen, C. 1830 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-038
144 Boek Friezendom en Christendom. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
145 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
146 Boek Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Dearsum;
Signatuur: W-101
147 Boek Mozes' Dea. Preek hâlden to Tsjum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
148 Boek Mozes' dea. Preek hâlden to Tsjum 3 Januwaerje 1915. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
149 Boek Frijmitselderij en oera-Linda-boek. Wumkes, Dr. G.A. 1923 Sneek
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; ;
Signatuur: W-069
150 Boek beginsel der wijsheid. Unie-rede. Wumkes, Dr. G.A. 1924
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-019
151 Boek Kristlik Frysk Leauwe yn Tsien Kêsten. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-027
152 Boek Pinksterbeweging voornamelijk in Nederland. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Utrecht
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-042
153 Boek welle fen Bethlehem. Fryske preek. Wumkes, Dr. G.A. 1923 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-064
154 Boek Under de Gouden Stêf. Esther 4 en 5. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-065
155 Boek beam fen Berséba. Taspraek. Wumkes, Dr. G.A. 1922 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-066
156 Boek Foar it lêste Anker. Preek oer 1 Keningen 2 : 10 hâlden to Wûns en Ryptsjerk. Maije 1926. Wumkes, Dr. G.A. 1926 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wons; Ryptsjerk;
Signatuur: W-101-025
157 Boek Bijbelfriesch. Toespraak gehouden te Amsterdam op de jaarvergadering van het Nederlandsch bijbelbenootschap. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Sneek
Trefwoorden: bijbels; theologie; talen; Friesland;
Signatuur: W-291
158 Boek Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Wumkes, Dr. G.A. 1924 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; predikanten; ; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-101
159 Boek Friesch Réveilkarakter en zijn leuze. Toespraak gehouden op Ruimzicht 6 juli 1917. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Doetinchem
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-031
160 Boek Yn eigen Sprake. Needrop oan de Fryske Tsjerken. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Leeuwarden
Trefwoorden: theologie; predikanten; talen; Friesland;
Signatuur: W-101-018

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten