Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Geestelyke mengelstoffen ofte godvrugtige bedenkingen Over eenige Hewigtige Waarheden. Aalst, Gerardus van 1778 Amsterdam
Trefwoorden: zeelieden; bijbels; theologie; ;
Signatuur: A-283
2 Boek zien op Jezus. Een gezicht van een het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus. Ambrosius, Isaac 1925 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: A-258
3 Boek Practikale beschouwing van de lijdensgeschiedenis onzes Heeren Jezus Christus. Tweede deel. Amstel, J.J.A. Ploos van 1873 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: P-100
4 Boek Geloofskracht. Drie Preeken uitgegeven bij het afscheid van de Ned. Hervormde Gemeente te Sneek (...) Banning, W. 1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: B-148
5 Boek labadie en de labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Berkum, H. van 1851 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; Wiuwert; Labadie, Jean de; Schuurman, Anna Maria van
Signatuur: B-354
6 Boek Feestrede gehouden ter viering zijner vijftig jarige evangeliebediening door T. van Berkum, predikant te Oosthem, Abbega en Folsgara (1856). Berkum, T. van 1856 Heeg
Trefwoorden: predikanten; theologie; Oosthem; Abbega; Folsgare; Berkum, T. van
Signatuur: B-255
7 Boek Dichterlijke nalatenschap. Borger, E.A. 1852 Haarlem
Trefwoorden: poëzie; theologie; Joure; Visser
Signatuur: J-158
8 Boek Eene beschouwing van het verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften. (...) Boston, Thomas 1866 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-245
9 Boek De trappen des geestelyken levens. (...) Brakel, Theodorus van 1852 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Brakel, Theodorus van
Signatuur: B-390
10 Boek geestelyk leven en de stand eens gelovigen mensche hier op aarde, uit gods heilig woord vergadert en bijeengesteld. Eerste deel. Brakel, Theodorus van 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-392
11 Boek waare Christen, of opregte gelovige Hebbende deel aan God in Christus. (...) Brakel, Wilhelmus van 1777 Workum
Trefwoorden: theologie; Exmorra; Stavoren; Brakel, Wilhelmus van
Signatuur: B-250
12 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;
13 Boek Zie, hij bidt! 's Heeren getuigenis omtrent Saulus. Leerrede over Hand. IX:11b door C.J. Brijze, predikant te IJlst. Brijce, C.J.
Trefwoorden: predikanten; theologie; IJlst; Brijze, C.J.
Signatuur: B-255
14 Boek Aan den rand des afgronds. Brouwer, C. 1921 ; 1922 Sneek
Trefwoorden: proza; verhalen; theologie; ;
Signatuur: B-229
15 Boek Eens Christens reize naar de Eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een boetvaardige (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-146
16 Boek Salomons tempel. Door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-147
17 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene Verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-391
18 Boek Verhandeling van de ware vreeze Gods; aantoonende Waar in die bestaat, en hoe te onderscheiden van alle andere vreeze. (...) Bunjan, Johannes 1852 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-145
19 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Workum
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-043
20 Boek puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika. Campbell, Douglas
Maanen, J.W.G. van
1896 Sneek
Trefwoorden: theologie; Nederland; Engeland; Groot-Brittannië; U.S.A.;
Signatuur: C-138

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek