Pagina 1 van 6
Resultaten 1 - 20 van 101
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Weitsrop. Moanneskrift wijd oan de bifoardering fen Frysk underrjocht Sipma, P.
Trefwoorden: onderwijs; talen; ;
Signatuur: B-344 (zolder)
2 Tijdschrift Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk. Buma, W.J.
Dijkstra, K.
Hoekema, T.B.
Sjölin, B.
Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; talen; Friesland;
Signatuur: G-129
3 Tijdschrift Wirklyst fen'e Friezendei. Chr. Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse. onbekend Sneek
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: L-136
4 Tijdschrift Wy Sels. Utjefte fan 'It Striidboun Fryslân Frij'.
Trefwoorden: nationalisme; talen; Friesland;
Signatuur: S-490 Kast 12 B 8
5 Tijdschrift Yn ús eigen Tael. Moanneskrift fen it kristlik Frysk Selskip. Wumkes, Dr. G.A. Sneek
Bolsward
Trefwoorden: theologie; talen; Friesland;
Signatuur: L-171 (Sneker drukken)
6 Tijdschrift Moanne. Bruinsma, Ernst Leeuwarden
Trefwoorden: talen; kunst; Friesland;
Signatuur: M-341
7 Boek List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950). Hoekema, Teake 1979
Trefwoorden: talen; ;
Signatuur: H-386
8 Boek Studie over het dialect van Hindeloopen. Boer, B. de 1950 Assen
Trefwoorden: dialecten; talen; Hindeloopen;
Signatuur: B-007
9 Boek Beknopte Friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd. Blom, Ph. van 1889 Joure
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: B-008
10 Boek Avondrood, bloemlezing en overzicht der stadsfriese, Amelandse en Bildtse letteren. Burger, H. 1944 Assen
Trefwoorden: talen; dialecten; stadsfries; Friesland; Sneek; Ameland;
Signatuur: B-165
11 Boek Mienskip en Fryske Striid. Kalma, Douwe 1917 Sneek
Trefwoorden: talen; Friese Beweging; Friesland;
Signatuur: K-192
12 Boek Frysk Wurdboek. Buwalda, H.S.
Meerburg, G.
Poortinga, Y.
1971 Bolsward
Trefwoorden: woordenboeken; talen; Friesland;
Signatuur: B-457
13 Boek Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal. Eijkman, L.P.H. 1913 Amsterdam
Trefwoorden: talen; dialecten; Hindeloopen;
Signatuur: E-014
14 Boek Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal. Eijkman, L.P.H. 1925 Amsterdam
Trefwoorden: talen; dialecten; Schiermonnikoog;
Signatuur: E-009
15 Boek Friserne. Land of folk sprog og litteratur. Clercq, P. de 1933 Aarhus
Trefwoorden: talen; literatuur; Friesland; Denemarken;
Signatuur: D-091
16 Boek Woordenlijst van de Nederlandse taal. onbekend 1984 Den Haag
Trefwoorden: talen; woordenboeken; ;
Signatuur: H-513
17 Boek Frysk Taelboek. Dijkstra, J.K. 1959 Drachten
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: D-128
18 Boek Herziene Woordenlijst Nederlandse taal. onbekend 1990 Den Haag
Trefwoorden: woordenboeken; talen; ;
Signatuur: H-604
19 Boek Notysje Fryske taal en Kultuer Gemeente Snits. onbekend 1995
Trefwoorden: talen; Sneek;
Signatuur: S-144
20 Boek Friese Taalpolitiek. Desiderata betreffende de politiek van de Rijksoverheid t.a.v. de Friese taal en kultuur. onbekend
Trefwoorden: talen; Friese Beweging; Friesland;
Signatuur: F-002

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek