Resultaten 1 - 10 van 10
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Kleurrijke zeelieden. Groepsvorming, klasse en interculturele verhoudingen op een mondiale arbeidsmarkt (1890-1945).
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Rossum, Matthias van 2010 Woerden
Trefwoorden: zeelieden; matrozen; stuurlieden; koopvaardij; Nederland;
2 Boek Le Manoeuvrier, ou Essai sur la Theorie et la Pratique des Mouvement du Navire et de Evolutions Navales. Bourd├ę de Villehuet, M. 1769 Parijs
Trefwoorden: zeiltechniek; navigatie; scheepsbouw; stuurlieden; oorlogsschepen; zee-oorlogen; Frankrijk;
Signatuur: B-319
3 Boek Scheepsvolk. Gaastra, Femme S. 2010 Leiden
Trefwoorden: zeelieden; matrozen; kapiteins; stuurlieden; V.O.C.; Nederland;
Signatuur: G-335
4 Boek Cornelis Douwes 1712-1773. Zen leven en zijn werk. Met inleidende hoofdstukken over navigatie en zeevaart-onderwijs in de 17de en 18de eeuw. onbekend 1941 Haarlem
Trefwoorden: navigatie; zeevaartscholen; stuurlieden; Terschelling; Cornelis Douwes
Signatuur: C-060
5 Boek Der K├╝stensegler. Mylius, dr. E. 1904 Berlijn
Trefwoorden: kustvaarders; meteorologie; ankers; stuurlieden; kompassen; navigatie; zeekaarten; vaarreglementen; zeiltechniek; Duitsland;
Signatuur: M-079
6 Boek stuurman van de 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter. Lunshof, H.A. 1941 Amsterdam
Trefwoorden: zeehelden; stuurlieden; Nederland; Ruijter, Michiel Adriaanszoon de
Signatuur: L-348
7 Boek Handleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunst. Pilaar, J.C. 1847 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; stuurlieden; navigatie; ;
Signatuur: P-073
8 Boek Kort begrip der stuurmanskunst, behelzende eene duidelijke en naauwkeurige voordragt van de voornaamste regelen en voorschriften dezer wetenschap, opgehelderd door voorbeelden; benevens eene talrijke verzameling van voorbeelden tot oefening, overeenkomende met de gevallen, die zich op zee voordoen. Bangma, O.S. 1820 Amsterdam
Trefwoorden: navigatie; stuurlieden; scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: B-317
9 Boek Schat-kamer ofte Kunst der Stuurlieden zijnde een volkomen en klare onderwijzinge voor Navigatie bestaande in't geen een stuurman (...) Gietermaker, Claes Heyndericks 1744
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; navigatie; stuurlieden; ; Tigchelaar, Pytter Ymes
Signatuur: G-120
10 Boek Koopvaardij-officier uw beroepskeuze. Opleiding tot stuurman, scheepswerktuigkundige of radiotelegrafist. onbekend
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; koopvaardij; communicatie; stuurlieden; ;
Signatuur: R-089

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek