Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 56
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Emden en Snits. In rjochtshistoaryske forgeliking.
In: Nordfriesisches Jahrbuch.
Vries, Klaas de 1964
Trefwoorden: stadsrechten; steden; Emden; Sneek; Duitsland;
2 Artikel Stad en platteland
In: Sneek beeld van een stad.
Greidanus, Jan
Trefwoorden: steden; plattegronden; veemarkten; Sneek;
3 Artikel Friesche steden en haar 'uitburens'.
In: De Vrije Fries.
Postma, Dr. O. 1941
Trefwoorden: steden; jurisdictie; Friesland;
4 Artikel Fryske stêd yn 'e tiid fan Skier en Fet.
In: It Beaken.
Vries, K. de 1958
Trefwoorden: steden; schieringers; vetkopers; partijtwisten; Friesland;
5 Artikel enige ommuurde stad van Friesland
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: steden; muren; verdedigingswerken; grachten; poorten; Sneek;
6 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun elf steden.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: stadsgezichten; stadsplattegronden; steden; Friesland;
7 Artikel image van de Friese steden. Subjectieve waardering van ondernemers voor vestigingsplaatsen in Friesland.
In: It Beaken.
Pellenbarg, P.H.
Meester, W.J.
Dijkema, J.
2005
Trefwoorden: steden; plaatsbeschrijvingen; Friesland;
8 Artikel Sleutel tot de zee: havensteden en hun infrastructuur in de Nederlanden in de late middeleeuwen. Een verkenning.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Sicking, Louis 2006
Trefwoorden: havens; steden; scheepvaart; Nederland;
9 Artikel Starum, Staveren, Stavoren - 950 jaar bloei en verval.
In: Fryslân. Historisch tijdschrift.
Abma, Gerben 2011
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; steden; Stavoren;
10 Boek Hollandse steden. Braun
Hogenberg
Groningen
Trefwoorden: steden; stadsplattegronden; Nederland;
Signatuur: B-218
11 Boek stadhuis te Sneek en zijn historie. Halbertsma, H. 1959 Sneek
Trefwoorden: stadhuizen; steden; Sneek;
Signatuur: H-039; H-039-bis; H-039-ter; H-039-qua
12 Boek Gulden Sporen. Isings, J.H. 1975 Groningen
Trefwoorden: kloosters; schoolplaten; gilden; steden; onderwijs; ; Willibrord; Karel de Grote; Floris V; Luther, Maarten; Karel V; Willem van Oranje; Jacoba van Beieren; Columbus, Christoffel
Signatuur: I-014
13 Boek geïllustreerde geschiedenis van Sloten. Jong, Tjipke de 1983 Balk
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; steden; sloten; Gaasterlân-Sleat;
Signatuur: J-170
14 Boek Iets over Vriesland, of alphabetische plaatsbeschrijving, van de steden en dorpen in dit gewest. (...) Koldijk, G.M. 1837 Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; steden; dorpen; Friesland;
Signatuur: K-110
15 Boek Sneek en het Sneeker Stadrecht. Academisch Proefschrift. Miedema, Age S. 1895 Sneek
Trefwoorden: stadsrechten; steden; Sneek;
Signatuur: M-173
16 Boek Friesland feit en onfeit. Tamminga, D.A.
Vries, K. de
Kalma, Jacob Jetzes
Vlieger, J.
Molen, S.J. van der
Reitsma, O.
1970 Leeuwarden
Trefwoorden: vlaggen; heraldiek; bevolking; dorpen; terpen; kerkgebouwen; boerderijen; steden; stinsen; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-064
17 Boek Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw. Smook, Rudger A.F. 1984 Zutphen
Trefwoorden: steden; stadsvernieuwing; bestemmings- en struktuurplannen; Harlingen; Leeuwarden; Sneek; Franeker;
Signatuur: S-733
18 Boek Handleiding Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940). onbekend 1987
Trefwoorden: architecten; steden; monumentenzorg; ;
Signatuur: H-190
19 Boek Zuid-Friesche Stadsrecht. Telting, A. 1882 Den Haag
Trefwoorden: wetgeving; rechtspraak; nedergerechten; steden; stadsrechten; Friesland;
Signatuur: T-038
20 Boek elf steden van Friesland. Schotanus à Sterringa, Bernardus
Trefwoorden: steden; stadsplattegronden; Friesland; Schotanus à Sterringa, Bernhardus
Signatuur: S-648-02

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek