Pagina 5 van 7
Resultaten 81 - 100 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
81 Boek Des Tempels vergankelijke luister, leerrede over Marcus 13, v. 1 en 2. Gehouden den 10den April 1892 in de doopsgezinde kerk te Sneek, ter herdenking van haar vijftig-jarig bestaan. Loosjes, Vincent 1892 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-027
82 Boek maatschappelijke ellenden; hare oorzaken en geneesmiddelen 'De Provundis' (uit de diepten). Referaat (...) Wagenaar, Dr. L.H. 1888 Balk
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; predikanten; Heeg; Balk;
Signatuur: W-236
83 Boek Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Romein, Ds. T.A. 1886 ; 1888 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; naamlijsten; Hervormde kerk; Friesland;
Signatuur: R-120
84 Boek Van en naar Indië. Valentijns 1ste en 2de uit- en thuisreis. Stellwagen, A.W. 1882 Den Haag
Trefwoorden: reisverslagen; predikanten; Oost-Indië; Indonesië;
Signatuur: S-006
85 Artikel Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus. Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Reitsma, Dr. J. 1877
Trefwoorden: labadisten; godsdiensten; predikanten; Hervormde kerk; Friesland; Wiuwert; Britswert; Elahuizen; Hesener, Johannes; Cohlerus, Balthasar
86 Boek afscheidsgroet van een dienaar van Christus aan zijne geliefde gemeente. Afscheidswoord. Koe, S.S. de 1874 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Buitenpost; Koe, S.S. de
Signatuur: K-046
87 Boek Nagelaten leerredenen. Joustra, A.S. 1873 Sneek
Trefwoorden: theologie; predikanten; ;
Signatuur: J-091
88 Boek Jezus, de overste leidsman voor ons godsdienstig leven. Bevestigingsrede. Niemeijer, Dr. M. 1870 Harlingen
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: N-061
89 Boek Hendricus Geldorpius. Keizer, Johannes Hendrik de Muinck 1863 Groningen
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Geldorpius, Henricus; Keizer, Johannes Hendrik de Muinck
Signatuur: M-121
90 Boek Predikatie uitgesproken te Wolsum den 14 april 1861 door J.J. Knap (...) ter gelegenheid der bevestiging zijns zoons Chr. Knap tot leeraar der gemeente Wolsum en Westhem. Knap, Jan Jacob 1861 Heeg
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wolsum; Westhem; Heeg; Knap, Jan Jacob; Knap, Chr.; Visser, J.A.
Signatuur: B-255
91 Boek Predikatie, uitgesproken te Wolsum, den 14 april 1861 (...) ter gelegenheid der bevestiging zijns zoons Chr. Knap tot leeraar der gemeente (...) Knap, Jan Jacob 1861 Heeg
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wolsum; Westhem; Knap, Chr.
Signatuur: K-122
92 Boek Twaalftal Maandelijkse leerredenen. Felix, J.W. 1859 Franeker
Trefwoorden: predikanten; theologie; ;
Signatuur: F-029
93 Boek Zesde zestal leerredenen van J.C. Philpot, uit het Engelsch vertaald door J. Nieuwland. Philpot, J.C.
Nieuwland, J.
1858 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; ; Philpot, J.C.
Signatuur: B-255
94 Boek Zestal leerredenen of overdenkingen. Griethuijsen, H. van 1857 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; IJlst; Griethuijsen, H. van
Signatuur: G-206
95 Boek Feestrede gehouden ter viering zijner vijftig jarige evangeliebediening door T. van Berkum, predikant te Oosthem, Abbega en Folsgara (1856). Berkum, T. van 1856 Heeg
Trefwoorden: predikanten; theologie; Oosthem; Abbega; Folsgare; Berkum, T. van
Signatuur: B-255
96 Boek Viertal nagelaten leerredenen. Griethuijsen, H. van 1856 Sneek
Trefwoorden: theologie; predikanten; ;
Signatuur: G-137
97 Boek einde der opregten. Twee brieven, bevattende eenige mededeelingen, aangaande het leven en sterven van twee vromen, overleden te Woudsend (...) Bokma, H. 1855 Heeg
Trefwoorden: briefwisseling; predikanten; Woudsend;
Signatuur: D-113
98 Boek nagedachtenis van Lucas Fockens, in leven oudsten predikant van Nederland. (...) Fockens, E. Ippius 1854
Trefwoorden: predikanten; ; Fockens, Lucas
Signatuur: F-016; F-016-bis
99 Boek winter voor den herfst of der zielen aanwas in de genade. Leerrede (...) door J.C. Philpot met een voorwoord van J.J. Knap. Philpot, J.C. 1854 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; ; Philpot, J.C.; Knap, Jan Jacob
Signatuur: B-255
100 Boek Godsdienstige lektuur voor doopsgezinden door D.S. Gorter, doopsgezind leeraar te Warns. Gorter, D.S.
Overdam, Hans van
Cool, Pieter Wolters
1853;1854;1855 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Balk; Warns; Gent;
Signatuur: G-082

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten