Pagina 4 van 7
Resultaten 61 - 80 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
61 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1923 Enschede
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-383
62 Boek Prikkels en pluimen [aphorismen] Loosjes, Vincent 1919 Arnhem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-024
63 Artikel Friesch predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw.
In: De Vrije Fries.
Wumkes, Dr. G.A. 1918
Trefwoorden: predikanten; Harich;
64 Boek Heilich Patryottisme. Wijingstaspraek. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-021
65 Boek It Ljocht fen 'e Wrâld. Preek hâlden to Ljouwert, Snits, Warkum en Gaest yn Januwaerje 1916. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; theologie; Leeuwarden; Sneek; Workum; Gaast;
Signatuur: W-096
66 Boek Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Dearsum;
Signatuur: W-101
67 Boek Mozes' Dea. Preek hâlden to Tsjum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
68 Boek Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker adres aan de synode. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: theologie; predikanten; Sneek;
Signatuur: W-101
69 Boek Reglement voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Sneek ter uitvoering van het synodaal reglement van 1 maart 1867 op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten. onbekend 1914 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; reglementen; predikanten; Sneek;
Signatuur: S-113
70 Boek Hoe ik predikant te Sneek werd. Wumkes, Dr. G.A. 1913
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-024
71 Boek Van de Levensmarkt Loosjes, Vincent 1913 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-026
72 Boek volk, verlost door den Heere. Rede ter herdenking van het eeuwfeest onzer afhankelijkheid, uitgesproken te Heeg (Fr.) (...) Vries, Ds. C.E.F. de 1913
Trefwoorden: feesten; predikanten; theologie; Heeg;
Signatuur: V-146
73 Boek It Fryske Réveil yn portretten. Wumkes, Dr. G.A. 1911 Sneek
Trefwoorden: predikanten; ; Fockens, Lucas; Becking, Jan Willem; Berkum, Theunis van; Buning, Arnold Werumëus; Knap, Jan Jacob; Eringa, Jan Piers; Schoonhoven, A.
Signatuur: W-143
74 Boek evangelie een kracht Gods tot zaligheid. Toespraak gehouden te Sneek, 30 October 1910. Niemeijer, Dr. M. 1910 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: N-065; N-065-bis
75 Boek Bitter en Zoet. Aphorismen. Loosjes, Vincent 1908 Assen
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-286
76 Boek Weest getrouw aan het hoogste. Afscheidswoord. Niemeijer, Dr. M. 1907
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: N-092; N-092-bis
77 Boek Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten. Rede gehouden te Leeuwarden in de vergadering der Friesche Doopsgezinde Societeit den 22 sten Mei 1902. Loosjes, Vincent 1902 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-025
78 Boek Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie. Krull, Dr. A.F. 1901 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sluis; Koelman, Jacobus
Signatuur: K-128
79 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1898 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-226
80 Boek Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments. Hoedemaker, Philippus Jacobus 1895 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus
Signatuur: B-303

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten