Pagina 3 van 7
Resultaten 41 - 60 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
41 Boek Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Veen, Egbert A. 1947 Amsterdam
Trefwoorden: genealogieën; chocoladefabrieken; wijnhandels; predikanten; bankiers; uitgeverijen; Sneek; Veen
Signatuur: V-012
42 Boek Prediking uitgesproken op den Zondag na de bevrijding van Nederland 6 Mei 1945, in de Groote Kerk te Sneek door ds. J.N. de Ruiter (...) Ruiter, J.N. de 1945 Sneek
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; bevrijding; Tweede Wereldoorlog; Sneek; Ruiter, J.N. de
Signatuur: R-158
43 Boek Predikatie's gehouden in de Dankstond, op 16 april 1945 (...) ter gelegenheid van de bevrijding van Sneek. Steenhuis, Ds. H.
Veldkamp, Ds. H.
1945 Sneek
Trefwoorden: bevrijding; bevrijding; Tweede Wereldoorlog; predikanten; Sneek;
Signatuur: S-437
44 Boek 'Herder en Leeraar'. Over dominees en hun dagelijksch werk. Stoep, D. van der 1941 Den Haag
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Veldkamp, F.D.
Signatuur: S-218
45 Boek Zoo gij U niet bekeerd... (...) met een woord vooraf van Ds H. Veldkamp te Sneek. Ironside, Harry A. 1939 Heemstede
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Veldkamp, H.
Signatuur: I-001
46 Boek bloeijende amandelstêf. Bondel meditaesjes. Wumkes, Dr. G.A. 1939 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-314
47 Boek Kristlik Frysk Leauwe. Yn Tsien Kêsten mei Taljochting. Wumkes, Dr. G.A. 1936 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-030
48 Boek Afscheidspreek op Zondag 8 januari 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-384
49 Boek Afscheidspreek op Zondag 10 september 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Winkel, Ds. H.W. te 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-039
50 Boek Yn eigen Sprake. Needrop oan de Fryske Tsjerken. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Leeuwarden
Trefwoorden: theologie; predikanten; talen; Friesland;
Signatuur: W-101-018
51 Boek Hermannus Muntinghe. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen (...) door Anne Steenbeek geboren te Woudend (Fr.). Steenbeek, Anne 1931 Den Haag
Trefwoorden: theologie; predikanten; universiteiten; Woudsend; Groningen; Muntinghe, Hermannus; Steenbeek
Signatuur: S-383
52 Boek Gij zult niet doodslaan. Leerreden gehouden 19 Oct. 1930 in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1930 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-430
53 Boek zin van onze godsdienstoefening. Preek van dr. H. de Vos, Ned. Hervormd predikant te Sneek. Vos, Dr. H. de 1929
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; Sneek; Vos, H. de
Signatuur: V-173; V-173-bis
54 Boek Gysbert Voetius. In libbensbyld. Wumkes, Dr. G.A. 1929 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Utrecht; Voetius, Gysbert
Signatuur: W-101-029
55 Boek Geloofskracht. Drie Preeken uitgegeven bij het afscheid van de Ned. Hervormde Gemeente te Sneek (...) Banning, W. 1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: B-148
56 Boek Wachter, zwijg niet. Bevestingspreek (...) Zekerheid en Verborgenheid. Intreepreek (...) Gehouden in de Martinikerk te Sneek (...) Winkel, Ds. H.W. te
Honders, H.J.
1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-163
57 Boek Foar it lêste Anker. Preek oer 1 Keningen 2 : 10 hâlden to Wûns en Ryptsjerk. Maije 1926. Wumkes, Dr. G.A. 1926 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wons; Ryptsjerk;
Signatuur: W-101-025
58 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
59 Boek beginsel der wijsheid. Unie-rede. Wumkes, Dr. G.A. 1924
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-019
60 Boek Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Wumkes, Dr. G.A. 1924 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; predikanten; ; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-101

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten