Pagina 2 van 7
Resultaten 21 - 40 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Boek kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624. Kalma, Jacob Jetzes 1978 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: K-160
22 Boek Wat baat het de mens.... Over het leven en werken van Dr. G. Horreüs de Haas. Albarda, Dr. Meia 1977 Assen
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Haas, G. Horreüs de
Signatuur: A-194
23 Boek Johannes Bogerman. Voorzitter der Dordtse synode (1618/19) en bijbelvertaler. Bibliografie van de geschirften van en over hem. Kalma, Jacob Jetzes 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Bogerman, Johannes
Signatuur: K-335
24 Boek Er is maar één Urk. Vries, Tromp de 1976
Trefwoorden: kerkschepen; scheepsmodellen; artsen; predikanten; volkskunst; streekdrachten; visserij; volkskunde; plaatsbeschrijvingen; Urk;
Signatuur: V-021
25 Artikel Terschelling in vroeger tijd.
In: Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten
Dekker, T.W.
Dieren, Hille van
Feyfer, Henk J. de
Jong-Ree, H. de
Schepperle, George
Smit, Jo
1975
Trefwoorden: genealogieën; zeevaartscholen; predikanten; reddingboten; reddingsmaatschappijen; jutters; rederijen; grafstenen; Terschelling; Zwaal, Tekele Rijnsz; Doeksen, Cornelis Jansen; Eschauzier
26 Artikel Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker to Nijlân (1888-1890).
In: It Beaken.
Hoeve, Sytse ten 1973
Trefwoorden: predikanten; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus
27 Boek Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kânsen. Kalma, Jacob Jetzes
Vries, dr. K. de
1972 Leeuwarden
Trefwoorden: stadhouders; predikanten; oproer; oorlogen; Friesland; Duitsland; Nassau, Hendrik Casimir van; Huber, Ulricus; Scheltinga, Daniël de Blocq van; Galen, Bernard van
Signatuur: K-246
28 Artikel Domela Nieuwenhuis Nijegaard: markant predikant en aktivist.
In: Lit ús tinke oan âlde tiden. In nije kar Ut 'e Lapekoer.
Woude, D.M. van der 1972
Trefwoorden: predikanten; socialisme; ; Nieuwenhuis, Ferdinand Domela
29 Artikel Waling Dykstra, Trui Jentink en in doarpsrel.
In: It Beaken.
Hoeve, Sytse ten 1971
Trefwoorden: briefwisseling; liberalisme; predikanten; Nijland; Dijkstra, Waling; Jentink, Trui
30 Boek 'Geest en Bruid zeggen: Kom!' Afscheidspreek van ds. J.M. Spier. Spier, J.M. 1967 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; predikanten; Sneek; Spier, J.M.
Signatuur: S-170
31 Boek Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1964/1974 Leeuwarden
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; gereformeerde kerk; Friesland;
Signatuur: K-053; K-053-bis
32 Artikel Gereformeerden te Sneek in de 17de eeuw. De tijd van David Flud van Giffen (1681-1688).
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Kalma, Jacob Jetzes 1963
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; Sneek; Giffen, David Flud van
33 Boek Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdesprekers en Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1962
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; doopsgezinden; ;
Signatuur: K-007
34 Artikel Hopperus' 'Paraphrasis in Psalmos Davidicos' 1590.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Vermaseren, Dr. B.A. 1962
Trefwoorden: psalmboeken; predikanten; theologie; ; Hopperus
35 Boek Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1959 Leeuwarden
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; Hervormde kerk; Friesland;
Signatuur: K-375
36 Artikel In âlde en dochs hyltiten we nije kwestje. Ds. Lucas Fockens wurdt forklage (1819).
In: It Heitelân. Algemien Frysk moanneblêd.
Kalma, Jacob Jetzes 1956 Sneek
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Fockens, Lucas
37 Artikel By Dr. Lútzen Wagenaar to Heech.
In: It Beaken.
Wumkes, Dr. G.A. 1955
Trefwoorden: predikanten; Heeg; Wagenaar, Dr. Lútzen
38 Artikel Dr. G.A. Wumkes en syn bitsjutting foar Fryslân.
In: It Beaken.
Algra, H. 1954
Trefwoorden: predikanten; Friesland; Wumkes, Dr. G.A.
39 Boek Schipper naast God. Waarom meent Ds. van Santen Sneek te moeten verlaten? Santen, Ds. A. van 1951
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: S-451
40 Boek It Fryske Wûnder. Roarda, R.S. 1949 Joure
Trefwoorden: predikanten; theologie; Joure; Leiden; Borger, E.A.
Signatuur: R-100

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten