Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Wat baat het de mens.... Over het leven en werken van Dr. G. Horreüs de Haas. Albarda, Dr. Meia 1977 Assen
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Haas, G. Horreüs de
Signatuur: A-194
2 Boek Hoe ik predikant te Sneek werd. Wumkes, Dr. G.A. 1913
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-024
3 Boek nagedachtenis van Lucas Fockens, in leven oudsten predikant van Nederland. (...) Fockens, E. Ippius 1854
Trefwoorden: predikanten; ; Fockens, Lucas
Signatuur: F-016; F-016-bis
4 Boek 'Herder en Leeraar'. Over dominees en hun dagelijksch werk. Stoep, D. van der 1941 Den Haag
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Veldkamp, F.D.
Signatuur: S-218
5 Boek bloeijende amandelstêf. Bondel meditaesjes. Wumkes, Dr. G.A. 1939 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-314
6 Boek It Fryske Réveil yn portretten. Wumkes, Dr. G.A. 1911 Sneek
Trefwoorden: predikanten; ; Fockens, Lucas; Becking, Jan Willem; Berkum, Theunis van; Buning, Arnold Werumëus; Knap, Jan Jacob; Eringa, Jan Piers; Schoonhoven, A.
Signatuur: W-143
7 Boek Credo. Vrijzinnig Protestantse Geloofsverklaring. Haas, G. Horreüs de Huisterheide
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Haas, G. Horreüs de
Signatuur: H-459
8 Boek Gysbert Voetius. In libbensbyld. Wumkes, Dr. G.A. 1929 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Utrecht; Voetius, Gysbert
Signatuur: W-101-029
9 Boek Friesch Predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw. Lezing. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; Friesland;
Signatuur: W-101-033
10 Boek twee en vijftig zondags afdeelingen van de Heidelbergsche Cathechismus in Psalm Poëzy door J.B. Wielinga te Sneek, met een voorwoord van de w.eerw. heeren W.A. Becking en B.C. Felix. Wielinga, J.B. [1866]
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wielinga, J.B.; Felix, B.C.; Becking, W.A.
Signatuur: W-053
11 Boek vleeschelijke gerustheid. Leerrede over Amos VI:1-a door J.J. Knap, predikant te Woudsend. Tweede twaalftal, no. 1.
In: vleeschelijke gerustheid. Leerrede over Amos VI:1-a door J.J. Knap, predikant te Woudsend. Tweede twaalftal, no. 1.; Katalogus Lustrumkeuring ter gelegnheid van het 5-jarig bestaan van de Fokklub Federatie Friesland op maandag 30 september 1957 op de veemarkt te Sneek.; Adieu Schipper. Fotoleesboek over de verdwenen binnenschipper in en rond het Geestmerambacht.; Bouwen aan zorg. Geschiedenis van het Antonius ziekenhuis 1903-1994.
Knap, Jan Jacob Sneek
Trefwoorden: predikanten; Woudsend; Knap, Jan Jacob
Signatuur: K-153
12 Boek Johannes Bogerman. Voorzitter der Dordtse synode (1618/19) en bijbelvertaler. Bibliografie van de geschirften van en over hem. Kalma, Jacob Jetzes 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Bogerman, Johannes
Signatuur: K-335
13 Boek Ds. Lieuwe Steinfort. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; ; Steinfort, Lieuwe
Signatuur: W-101-050
14 Boek beroepingskwestie in Nijland 1831-1834. Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: predikanten; Nijland; Bangma, H.
Signatuur: H-433
15 Boek Ds. Theodorus Antonides. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; ; Antonides, Theodorus
Signatuur: W-101-015
16 Boek verstooteling van de kerk. Reitsma, J.
Trefwoorden: predikanten; Sneek;
Signatuur: R-266
17 Artikel Friesch predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw.
In: De Vrije Fries.
Wumkes, Dr. G.A. 1918
Trefwoorden: predikanten; Harich;
18 Artikel By Dr. Lútzen Wagenaar to Heech.
In: It Beaken.
Wumkes, Dr. G.A. 1955
Trefwoorden: predikanten; Heeg; Wagenaar, Dr. Lútzen
19 Artikel Dr. G.A. Wumkes en syn bitsjutting foar Fryslân.
In: It Beaken.
Algra, H. 1954
Trefwoorden: predikanten; Friesland; Wumkes, Dr. G.A.
20 Artikel Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker to Nijlân (1888-1890).
In: It Beaken.
Hoeve, Sytse ten 1973
Trefwoorden: predikanten; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek