Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 124
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel reedryder.
In: De Vrije Fries.
Blom, J.G. van 1839
Trefwoorden: poëzie; schaatssport; ;
2 Artikel Volkswijsheid op drinkhoorns.
In: De Vrije Fries.
Kalma, Jacob Jetzes 1957
Trefwoorden: drinkhoorns; hoorns; poëzie; ;
3 Artikel Woelige zee. Over een Hindelooper visser, die in 1701 een gedicht maakte over de najaarsstormen op de Zuiderzee.
In: Het Peperhuis.
Voets, B. 1959
Trefwoorden: poëzie; visserij; zeelieden; Hindeloopen;
4 Artikel Greâte Pier.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Windsma, R. 1843
Trefwoorden: poëzie; Sneek; Grote Pier
5 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en het Verkeer.
In: Als de dag van Gisteren.
Terpstra, Pieter Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: toneel; kranten; bibliotheken; schrijvers; literatuur; poëzie; talen; Friesland;
6 Artikel In midfrysk brulloftsrym út 1760.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Buma, W.J. 1975
Trefwoorden: poëzie; huwelijken; ;
7 Artikel It Marke.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Visser, G.N. 1975
Trefwoorden: poëzie; ;
8 Artikel Fersen op Tsjerk Hiddes út 1665-1667.
In: It Beaken.
Kalma, Jacob Jetzes 1952
Trefwoorden: poëzie; zeehelden; ; Tjerk Hiddes de Vries
9 Artikel Poep und anderes.
In: It Beaken.
Zylmann, Prof. P. 1955
Trefwoorden: liederen; poëzie; hannekemaaiers; lapkepoepen; Duitsland; Friesland;
10 Artikel wize fan 'Yn 'e Snitser merk'.
In: It Beaken.
Jong, J.L. de 1955
Trefwoorden: liederen; poëzie; Sneek;
11 Artikel ijsvermaak op zee aan de kusten van Het Bildt, ter gelegenheid van den wedstrijd op schaatsen den 12 Februarij 1838.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Jong Jacobszoon, W. de 1853
Trefwoorden: schaatssport; poëzie; Het Bildt;
12 Artikel Reddingboot.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Heijmans Gz., J.H. 1840
Trefwoorden: reddingsmaatschappijen; reddingboten; poëzie; Ameland;
13 Artikel Bocke Harinxma (1497)
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Velstra, T. 1884
Trefwoorden: adel; poëzie; Sneek; Harinxma, Bocke
14 Artikel lof van het zeilen.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Graaff, M.H. de 1840
Trefwoorden: zeilsport; poëzie; Sneek; Grou; Friesland;
15 Artikel In praetsje oer Priisútdielingen.
In: It Heitelân. Algemien Frysk moanneblêd.
Nieuwenhuis, J. 1929
Trefwoorden: watersport; liederen; poëzie; Friesland;
16 Artikel Verzen bij de vleet. Gevangen het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee.
In: Het Peperhuis.
Kruissink, G.R. 1964
Trefwoorden: poëzie; liederen; visserij; Zuiderzee; Workum; Stavoren; Hindeloopen; Molkwerum;
17 Artikel stoomros. Bij de opening van den spoorlijn Sneek-Leeuwarden.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Bokma, Toussaint 1884
Trefwoorden: spoorwegen; poëzie; Sneek;
18 Artikel gakkende gans tussen Friese zwanen. Thobias Gutberleth, Simon Gabbema en Gysbert Japix.
In: Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix.
Tuinen, Piter van
Trefwoorden: schrijvers; poëzie; Bolsward; Japiks, Gysbert
19 Artikel Wobbelke en de strofische heuristiek. Iets over Gysbert japix en de Friese zangcultuur.
In: Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix.
Grijp, Louis Peter
Trefwoorden: schrijvers; poëzie; liederen; Bolsward; Japiks, Gysbert
20 Artikel Gysbert Japix' "Paris forlittende Enone."
In: Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix.
Marion, Olga van
Trefwoorden: schrijvers; poëzie; liederen; Bolsward; Japiks, Gysbert

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek