Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 124
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Jongelings-toonen. Gedichten voor jonge lieden. Aernoud 1850 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: A-126
2 Boek Harlingen. Alle verhalen van de stad. Arnolli, Gieneke
Avest, Hugo P. ter
Berga, Wilco
Boersma, F.
Dam, Arend van
Dissel, A.M.C. van
Douma, Annie
Elsinga, Chris
Elsinga, Y.J.
Huizinga, J.J.
Jong, J. de
Kuijper, G.
Norg, Jan K.
Postma, O.
Stijl, Simon
Tuinen, Piter van
Vestdijk, Simon
Wal, Johan van der
Zeinstra, Richard
2008 Harlingen
Trefwoorden: verhalen; poëzie; plaatsbeschrijvingen; Harlingen;
Signatuur: H-719; H-719-bis
3 Tijdschrift Delta. A Review of Arts Life and Thought in the Netherlands. Bannier, J.H.
Elffers, Dick
Hoornik, Ed
Jonkheere, Karel
Jong, Louis de
Rooij, Maarten
Amsterdam
Trefwoorden: volkskunde; poëzie; schrijvers; verhalen; Friesland;
Signatuur: D-019
4 Boek Gedichten. Berkum, H. van 1837 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-144
5 Artikel Op reis met Slauerhoff.
In: Blauwe Wimpel.
Bersee, Leo 2009
Trefwoorden: schrijvers; poëzie; artsen; Leeuwarden; Slauerhoff, Jan Jacob
6 Artikel reedryder.
In: De Vrije Fries.
Blom, J.G. van 1839
Trefwoorden: poëzie; schaatssport; ;
7 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1823 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; kinderen; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
8 Boek Nieuwe dichtproeven. Boer, Francijntje de 1821 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ;
Signatuur: B-026
9 Boek Gedichtjes voor kinderen. Boer, Francijntje de Schoonhoven
Trefwoorden: poëzie; kinderen; ;
Signatuur: B-036
10 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1855 Sneek
Trefwoorden: poëzie; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
11 Boek tocht van Heemskerk naar Gibraltar. Bogaers, Mr. A. 1860
Trefwoorden: reisverslagen; poëzie; zeehelden; Gibraltar; Spanje; Heemskerck, Jacob van
Signatuur: B-189
12 Artikel stoomros. Bij de opening van den spoorlijn Sneek-Leeuwarden.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Bokma, Toussaint 1884
Trefwoorden: spoorwegen; poëzie; Sneek;
13 Boek Dichterlijke nalatenschap. Borger, E.A. 1852 Haarlem
Trefwoorden: poëzie; theologie; Joure; Visser
Signatuur: J-158
14 Boek Gysbert Japicx 1603-1666. Fryslâns dichter sljucht en rjucht. Borgers, Gerrit 1966 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: G-051
15 Boek Nieuwe voordrachten. Eerste en tweede bundel. Bouwhuis, W.W. Sneek
Trefwoorden: poëzie; Nederland;
Signatuur: B-321; B-321-bis
16 Boek Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip (1733-1777). Breuker, Ph.H. 2000 Leeuwarden
Trefwoorden: poëzie; Makkum; Lenige, Dirk Pieters; Lenige, Kinke; Haarsma, Jan Rommerts
Signatuur: B-632
17 Boek Obe Postma (1868-1963). Breuker, Ph.H. 1997 Leeuwarden
Trefwoorden: poëzie; ; Postma, Obe
Signatuur: P-053
18 Boek Gysbert Japicx wirken. Brouwer, J.H.
Haantjes, J.
Sipma, P.
1936 Bolsward
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: B-247
19 Boek Dag zee, donkere zee. Kinderen tekenen en dichten over de visserijramp van 1883. Bulthuis, Lenny
Huiskes, Gino
Buursma, Albert
Moes, Sjoerd
2008 Zoutkamp
Trefwoorden: scheepsrampen; poëzie; visserij; Paesens; Moddergat; Zoutkamp; Wierum;
Signatuur: B-726
20 Artikel In midfrysk brulloftsrym út 1760.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Buma, W.J. 1975
Trefwoorden: poëzie; huwelijken; ;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek