Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 22
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 1835-1980. Beetstra, Watze T. 1987 Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsnamen; bibliografieën; Friesland;
Signatuur: B-564
2 Boek Langs onverharde wegen. Friesland in oude foto's 1850-1910. Boersma, Bauke 2003 Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; plaatsnamen; fotoalbums; Friesland;
Signatuur: B-676
3 Boek Fryske plaknammen XI. Dijkstra, Fedde 1958
Trefwoorden: plaatsnamen; Friesland; Esonstad;
Signatuur: D-017
4 Boek Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten. Gildemacher, Karel Ferdinand 2007 Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsnamen; Friesland;
Signatuur: G-318
5 Boek Weinebrêge - Wymbritseradeel. Halbertsma, H.
Trefwoorden: plaatsnamen; Wymbritseradiel;
Signatuur: H-033
6 Boek Terpnamen in het licht der oudheid Halbertsma, H.
Trefwoorden: terpen; plaatsnamen; Friesland; Groningen;
Signatuur: H-251
7 Artikel Is het toch Wâldsein in de ware betekenis van het woord?
In: Driuwpôlle Wâldsein.
Hoekstra, Jouke 2014
Trefwoorden: plaatsnamen; Woudsend;
8 Boek Doarpen en de fornaemste gehuchten yn Fryslân. Hornstra, J.J.
Trefwoorden: plaatsnamen; Friesland;
Signatuur: H-603
9 Boek betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen. Jansma, T.S.
Laur, W.
1964 Amsterdam
Trefwoorden: plaatsnamen; scheepvaart; Sontvaart; talen; Oostzee; Baltische Zee; Nederland;
Signatuur: J-229
10 Artikel Onderzoek in verband met de toponymie e.d. met gebruikmaking van het Kadastermateriaal.
In: It Beaken.
Jong, W. de 1961
Trefwoorden: plaatsnamen; kadaster; ;
11 Boek Snitser topnymen om 1500 hinne. Oosterhout, M.
Trefwoorden: plaatsnamen; waterwegen; bruggen; Sneek;
Signatuur: O-103
12 Boek njoggen-en-tweintich doarpen fan Wymbritseradiel en had âlde nammen. Santema, O.
Trefwoorden: dorpen; plaatsnamen; Wymbritseradiel;
Signatuur: S-293
13 Artikel doarpsnammen.
In: Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij.
Santema, O. 1974 Bolsward
Trefwoorden: plaatsnamen; Wymbritseradiel;
14 Artikel laat-middeleeuwse namen van de klokslag van Leeuwarden. Een historische verkenning.
In: It Beaken.
Schroor, Meindert 1991
Trefwoorden: plaatsnamen; straatnamen; Leeuwarden;
15 Artikel Toponomy rondom de Suthermuthe.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Schönfeld, M. 1969/1970
Trefwoorden: plaatsnamen; Friesland;
16 Boek Wieuwerd (Wyoerd) en Britswerd met betrekking tot het Walta-bezit benevens blik op enkele dorpsgenoten en eigen familie-belevenissen. Swierstra, Rinke 1973
Trefwoorden: schieringers; vetkopers; overstromingen; grafstenen; stinsen; plaatsnamen; partijtwisten; genealogieën; Wiuwert; Britswert; Walta; Aylva, van
Signatuur: S-191
17 Boek Frysk Wurdboek. Frysk-Nederlânsk. Frysk Wurdboek. Nederlâns-Frysk. Visser, W.
Zantema, J.W.
1984 ; 1985 Drachten
Trefwoorden: woordenboeken; talen; plaatsnamen; gemeenten; ;
Signatuur: V-193
18 Boek Princehof. Zandstra, Evert 1948 Amsterdam
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; planten en bloemen; dieren; geologie; plaatsnamen; Princenhof;
Signatuur: Z-192
19 Boek Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling. onbekend
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; plaatsnamen; Friesland; Sneek;
Signatuur: H-020
20 Boek Oudheden en Gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers. (...) onbekend 1723 Leiden
Trefwoorden: plaatsnamen; kerkgebouwen; kloosters; gebouwen; Friesland;
Signatuur: H-201

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek