Pagina 1 van 17
Resultaten 1 - 20 van 324
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Methodiek voor de Volksschool. Dittes
Wendel
1885 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; ;
Signatuur: D-141
2 Boek wederwoord, naar aanleiding van 'Een woord over het middelbaar onderwijs'. Cate, J. ten 1867 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; Sneek;
Signatuur: C-171
3 Boek Provinciale commissie van onderwijs in Friesland. IJsbrechtum. Visser, H.W.C.A. 1824
Trefwoorden: onderwijs; Ysbrechtum;
Signatuur: V-102
4 Boek Súd-west wizer. Overzicht van kursussen in de regio Zuid-west Friesland. onbekend 1977 ; 1979
Trefwoorden: onderwijs; Zuidwesthoek;
Signatuur: F-162
5 Boek Fryske ûnderwiisdei 1931. Algra, H.
Botke, Dr. J.
Dijkstra, J.K.
1931 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; Friesland;
Signatuur: A-282
6 Boek schoolmeesters van Menaldumadeel. Sannes, H. 1938
Trefwoorden: onderwijs; Menaldumadeel;
Signatuur: S-559
7 Boek schoolmeesters van Franekeradeel. Sannes, H. 1937
Trefwoorden: onderwijs; Franekeradeel;
Signatuur: S-560
8 Boek schoolmeesters van Leeuwarderadeel. Sannes, H. 1937
Trefwoorden: onderwijs; Leeuwarderadeel;
Signatuur: S-561
9 Boek Schoolmeesters Barradeel. Sannes, H. 1938
Trefwoorden: onderwijs; Barradeel;
Signatuur: S-562
10 Boek Verhandeling over de Friesche leenen. Academisch proefschrift. Wiersma, Willem 1894 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; Friesland;
Signatuur: W-016
11 Boek Voor Onderwijs en Opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. no. 14. De tegenwoordige stand van den schoolstrijd. Gerbrandy, Pieter Sjoerds 1918 Amsterdam
Trefwoorden: onderwijs; ;
Signatuur: G-167
12 Boek master skroar. Learboek for de moderne fakman nei anatomysk-geometryske prinsipes. Jong, B. de 1941 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; ;
Signatuur: J-152
13 Boek Reglement of Statuten van het zedelijk lichaam genaamd: Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Ylst. onbekend 1874 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; IJlst;
Signatuur: Y-020
14 Boek Skoalmasters fan Boazum. Breuker, Ph.H. 1967 Bolsward
Trefwoorden: onderwijs; Boazum;
Signatuur: B-428
15 Boek Practisch Handboek voor volksonderwijs. Verhandeling over dagelijks voorkomende en voor iedereen onmisbare kundigheden. (...) Chairgrasse, J.B. Brussel
Trefwoorden: onderwijs; ;
Signatuur: C-032
16 Boek Verslag werkweek Sneek e.o. 7-12 sept. '70. Klassen, 4Ha/4Ma van het Kottenparkcollege Enschede. onbekend 1970
Trefwoorden: onderwijs; Sneek; Enschede;
Signatuur: E-042
17 Boek Verslag werkweek Sneek 9 t/m 13 april 1973. Klasse 4 havo van het Kottenparkcollege Enschede. onbekend 1973
Trefwoorden: onderwijs; Sneek; Enschede;
Signatuur: E-043
18 Boek Ommelander schoolwezen tijdsend de Republiek. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: onderwijs; Groningen;
Signatuur: W-101-001
19 Artikel Schoolverzuim in vroeger tijd.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1981
Trefwoorden: onderwijs; IJlst;
20 Artikel lager onderwijs op Terschelling in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar de bevindingen van schoolopzieners.
In: It Beaken.
Fluit, Th.P.M. van der 1980
Trefwoorden: onderwijs; Terschelling;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek