Resultaten 1 - 10 van 10
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Friesland's verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, Douwe 2008 Leeuwarden
Trefwoorden: boeren; terpen; economie; dijken; ontginningen; kloosters; turf; landbouw; gereformeerde kerk; oproer; labadisten; waterbouwkundige werken; vrijkorpsen; overstromingen; industrie; Friesland;
Signatuur: K-409
2 Artikel It libben of Waltastate.
In: It Beaken.
Sybrandy, A. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; stinsen; Wiuwert;
3 Artikel Pierre Yvon (1646-1707) medewerker en opvolger van Jean de Labadie.
In: It Beaken.
Woude, C. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Yvon, Pierre
4 Artikel Labadisten en Dopers. Oerienkomst en Forskil.
In: It Beaken.
Postma, J.S. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; doopsgezinden; ;
5 Artikel Reakties van de Nederduitsch Hervormde Kerk op de aanwezigheid van de Labadisten te Wieuwerd.
In: It Beaken.
Heide, J.W. van der 1976
Trefwoorden: Hervormde kerk; labadisten; godsdiensten; Wiuwert;
6 Artikel Anna Maria van Schuurman in Wieuwerd.
In: It Beaken.
Winsemius, Dieuwke 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Schuurman, Anna Maria
7 Artikel Jean de Labadie en het Labadisme.
In: It Beaken.
Linde, S. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; labadisten; Wiuwert; Labadie, Jean de
8 Boek tandprothese van Wieuwerd. Jansma, J.R. 1944 Utrecht
Trefwoorden: labadisten; tandartsen; tandverzorging; volksgezondheid; Wiuwert;
Signatuur: J-033
9 Artikel Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus. Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Reitsma, Dr. J. 1877
Trefwoorden: labadisten; godsdiensten; predikanten; Hervormde kerk; Friesland; Wiuwert; Britswert; Elahuizen; Hesener, Johannes; Cohlerus, Balthasar
10 Artikel Wieuwerd en Thetingastate
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1843
Trefwoorden: stinsen; labadisten; godsdiensten; Wiuwert; Labadie, Jean de; Schuurman, Anna Maria van

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten