Pagina 1 van 4
Resultaten 1 - 20 van 64
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel klooster Thabor.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1841
Trefwoorden: kloosters; Tirns; Sneek;
2 Artikel Verdwenen volksbuurten en wat er voor in de plaats kwam
In: Sneek beeld van een stad.
Greidanus, Jan
Trefwoorden: O.B.W.; kloosters; huizen; Sneek;
3 Artikel Bouwen is een kunst
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: architecten; Martinikerk; kloosters; gebouwen; winkels; ziekenhuizen; Sneek; Troost, Albert Breunissen; Rollema, Pieter Jentjes
4 Artikel Verslag over eenige handschriften der Chronijk van Worp van Thabor.
In: De Vrije Fries.
Ottema, Dr. J.G. 1850
Trefwoorden: boeken; kloosters; Thabor; Tirns; Thabor, Worp van
5 Artikel Eene bijdrage tot de geschiedenis van de abdij van Sint Odulfus te Staveren.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Andreae, A.J. 1898
Trefwoorden: kloosters; Stavoren;
6 Artikel Alphabetische naamlijst van de voormalige kloosters en abtdijen in Friesland.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1853
Trefwoorden: kloosters; Friesland;
7 Artikel Kloosters onder Workum (Grauwe Zusters en Karthuizers).
In: De Vrije Fries.
Buytenen, M.P. van 1941
Trefwoorden: kloosters; Workum;
8 Artikel Midsieuske kleasters
In: Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij.
Steensma, Dr. R. 1974 Bolsward
Trefwoorden: kloosters; Wymbritseradiel; Scharnegoutum; Tirns; Idzega; Woudsend;
9 Artikel Midsieuske kleasters yn Fryslân, yndield neffens de greatte fan har grounbisit.
In: It Beaken.
Breuker, Ph.H. 1975
Trefwoorden: kloosters; grond; Friesland;
10 Artikel magistraat van Sneek als beheerder van gemene scharren.
In: De Vrije Fries.
Postma, Dr. O. 1960
Trefwoorden: magistraten; kloosters; grond; meenscharren; Sneek;
11 Artikel Twee visitatieverbalen der commanderie van de orde van St. Jan te Sneek.
In: De Vrije Fries.
Veen, Dr. J.S. van 1911
Trefwoorden: kloosters; johannieters; kloosterorden; Sneek;
12 Artikel Die Olde Ee en Eestersyl
In: It Beaken.
Dijkstra, G. 1947
Trefwoorden: kloosters; Sneek; Olde Ee; Eestersyl;
13 Artikel Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Mol, Hans 2006
Trefwoorden: terpen; kloosters; rooms katholieken; Friesland; Rinsumageest; Dantumadeel;
14 Artikel Jubileumnummer: Jacob van Deventer.
In: Caert-Thresoor
Franssen, M.
Bracke, W.
Jeught, F. van der
Win, P. de
Leenders, E.
Krogt, Peter C.J. van der
Lempke, I.
Lombaerde, P.
2006
Trefwoorden: kaarten; kloosters; kartografie; Nederland; België; Deventer, Jacob van
15 Artikel Opnieuw graven naar de resten van klooster Klaarkamp.
In: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Doesburg, Jan van
Stöver, Jos
2011
Trefwoorden: bodemvondsten; kloosters; Rinsumageest;
16 Artikel johannieters van Sneek. Namen, herkomst en carrières.
In: Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden.
Mol, J.A. 2011
Trefwoorden: kloosters; johannieters; Sneek;
17 Artikel Macht, geweld en monniken. De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482 - 1495.
In: De Vrije Fries.
Gerrits, M.
Mol, J.A.
2013
Trefwoorden: kloosters; schieringers; vetkopers; Stavoren; Hemelum; Galama, Ige; Galama, Agge
18 Boek weeshuiskwestie. Een vijftigjarige strijd op administratief gebied, 1809-1859. Bergsma, E. 1870 Sneek
Trefwoorden: weeshuizen; kloosters; O.B.W.; armenzorg; Sneek;
Signatuur: B-033; B-033-bis
19 Boek Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland. Heijden, Willebrordus van der 1842 Leeuwarden
Trefwoorden: godsdiensten; kloosters; rooms katholieken; Friesland;
Signatuur: H-028
20 Boek Vroomheid in hout en steen. Middeleeuwse kerken in Noord-Nederland. Steensma, R. 1968 Baarn
Trefwoorden: kerkgebouwen; middeleeuwen; kloosters; Groningen; Friesland; Drente;
Signatuur: S-302

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek