Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 87
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun ziel en zaligheid.
In: Frisia illustrata.
Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Trefwoorden: godsdiensten; kerkgebouwen; Friesland;
2 Artikel It libben of Waltastate.
In: It Beaken.
Sybrandy, A. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; stinsen; Wiuwert;
3 Artikel kleine kerken
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: Martinuskerk; geestelijke stromingen; godsdiensten; Sneek;
4 Artikel Voor en na de Reformatie te IJlst.
In: De Vrije Fries.
Busé, H.J. 1911
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; rooms katholieken; IJlst;
5 Artikel foarskiednis van it Labadisme yn Fryslân.
In: It Beaken.
Abma, Gerben 1976
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; Friesland; Wiuwert; Labadie, Jean de
6 Artikel Pierre Yvon (1646-1707) medewerker en opvolger van Jean de Labadie.
In: It Beaken.
Woude, C. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Yvon, Pierre
7 Artikel Bijdrage tot de Burgerlijke en Kerkelijke Indeeling van Friesland tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de 8ste eeuw tot 1580.
In: De Vrije Fries.
Andreae, A.J. 1881
Trefwoorden: grietenijen; godsdiensten; nedergerechten; staten van Friesland; provinciaal bestuur; Friesland;
8 Artikel Labadisten en Dopers. Oerienkomst en Forskil.
In: It Beaken.
Postma, J.S. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; doopsgezinden; ;
9 Artikel Reakties van de Nederduitsch Hervormde Kerk op de aanwezigheid van de Labadisten te Wieuwerd.
In: It Beaken.
Heide, J.W. van der 1976
Trefwoorden: Hervormde kerk; labadisten; godsdiensten; Wiuwert;
10 Artikel Mommeskânsbringers to Snits (1599).
In: It Beaken.
Kalma, Jacob Jetzes 1973
Trefwoorden: godsdiensten; huwelijken; bier; Sneek;
11 Artikel Anna Maria van Schurman (1607-1678). 'Die de wetenschap had met eenen diamant op het glas geestig te schrijven'.
In: Antiek.
Stighelen, Katlijne van der 1984/1985
Trefwoorden: universiteiten; godsdiensten; hugenoten; kunstschilders; pronkbekers; drinkglazen; bokalen; Wiuwert; Franeker; Utrecht; Schuurman, Anna Maria vam
12 Artikel Calvinisten uit IJlst gevonnist in 1574.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1990
Trefwoorden: godsdiensten; doopsgezinden; Hervormde kerk; IJlst;
13 Artikel Zondagsschool doopsgezinde gemeente.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: doopsgezinden; godsdiensten; IJlst;
14 Artikel 'Groote Christelycke Zee-vaert' en 'De God- vreezende Zeeman', hun meer dan driehonderdjarige rol als toeverlaat voor de zeevarenden.
In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis/Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
Groot, S.J. de 1977
Trefwoorden: zeelieden; godsdiensten; ;
15 Artikel Anna Maria van Schuurman in Wieuwerd.
In: It Beaken.
Winsemius, Dieuwke 1976
Trefwoorden: godsdiensten; labadisten; Wiuwert; Schuurman, Anna Maria
16 Artikel Geschichte der Christianisierung im niederländischen Küstenbereich unter Berücksichtigung der Bodenforschung.
In: Forschungsinstitut für den friesischen Küstenraum. Beiträge und Ergebnisse der Kolloquien.
Halbertsma, H. 1976
Trefwoorden: godsdiensten; bodemvondsten; Friesland; Radboud
17 Artikel Verzuiling in Makkum. Een studie naar het proces van verzuiling in Makkum in de jaren 1850-1925.
In: It Beaken.
Eikelboom, Willem 1987
Trefwoorden: bedrijven; godsdiensten; kiesverenigingen; politieke stromingen; Makkum;
18 Artikel Jean de Labadie en het Labadisme.
In: It Beaken.
Linde, S. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; labadisten; Wiuwert; Labadie, Jean de
19 Artikel Wieuwerd en Thetingastate
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1843
Trefwoorden: stinsen; labadisten; godsdiensten; Wiuwert; Labadie, Jean de; Schuurman, Anna Maria van
20 Artikel Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus. Een episode uit den tijd der Labadisten in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Reitsma, Dr. J. 1877
Trefwoorden: labadisten; godsdiensten; predikanten; Hervormde kerk; Friesland; Wiuwert; Britswert; Elahuizen; Hesener, Johannes; Cohlerus, Balthasar

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten