Pagina 1 van 13
Resultaten 1 - 20 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden de hoofdstad van Friesland. (...) Eekhoff, Wopke 1846 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Leeuwarden;
Signatuur: E-001
2 Boek Ameland historisch geschetst. Blaak, Jan A. 1982 Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; Ameland;
Signatuur: B-087
3 Boek IJlst van toen..... Boschma, Frits 1976 IJlst
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
Signatuur: B-221
4 Boek Franken in Nederland. Blok, D.P. 1974 Bussum
Trefwoorden: geschiedenis; Nederland;
Signatuur: B-320
5 Boek Geschiedenis van IJlst in 1813 en 1814. Naar onuitgegeven bescheiden. Busé, H.J. 1912 IJlst
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
Signatuur: B-438
6 Boek Geschiedenis der achttiende eeuw en der negentiende tot den ondergang van het Fransche keizerrijk. Schlosser, F.C. 1862 Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: S-363
7 Boek Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Blok, P.J. 1903 Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: B-004
8 Boek Schetsen en tafereelen uit de geschiedenis der Oudheid. Grube, A.W.
Os, P. van
Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: G-127
9 Boek Skiednis van Fryslân. Kalma, Douwe 1965 Grou
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-054
10 Boek Zes eeuwen Rotterdam. Kersbergen, A.C. Rotterdam
Trefwoorden: geschiedenis; Rotterdam;
Signatuur: K-098
11 Boek Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Los, F.J. 1972 Oostburg
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-085
12 Boek Oera Linda Boek een geschiedbron? Los, F.J. Amsterdam
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-086
13 Boek Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Blok, P.J. 1903 Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: B-083
14 Boek Historische bizonderheden van IJlst. Busé, H.J. 1908 Heerenveen
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
Signatuur: B-439
15 Boek Geschiedenis van Friesland. Kalma, Jacob Jetzes
Spahr van der Hoek, Johan Jacob
Vries, Mr. K. de
1968 Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: K-106
16 Boek Algemeene geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek. Steenstra, H.W. 1845 Minnertsga
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-284
17 Boek Op- en Nedergank van de Oude Koninklycke en loffelycke Anzee-Stadt Stavoren Outs Tyds Hooft en Moeder Stadt der Friezen. Soet, Hendrik 1647 Haarlem
Trefwoorden: geschiedenis; Stavoren;
Signatuur: S-026
18 Boek Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland. (...) Deze chronyk is gedeeld in twaalf boeken (...) Scharlensem, Ockam
Vlytarp, Johannem
Stavriensem, Andream Cornelium
1742 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland; Sneek; Occo Scarlensis
Signatuur: S-288
19 Boek Historie van Vrieslant. Thabor, Peter Jacobsz. van 1973 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: T-039
20 Boek Stads- en Dorpskroniek van Friesland. 1843-1879. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Heerenveen
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: W-015

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten