Pagina 2 van 13
Resultaten 21 - 40 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Bundel Als de dag van Gisteren. Efdée, Ria
Karstkarel, Peter
Krul, Siebrand
Wal, Sytze van der
Zwolle
Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: F-141 Kast 10 A 3
22 Bundel Frisia illustrata. Elzinga, Gert
Karstkarel, Peter
Maarel, Dick van der
Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: F-200 Kast 10 A 3
23 Bundel Sneek beeld van een stad. Greidanus, Jan
Hoeve, Sytse ten
Karstkarel, Peter
Drachten
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Sneek;
Signatuur: G-196 Kast 14 A 2 ; kast 17 A 1 ; kast 16 A 1
24 Bundel Lit ús tinke oan âlde tiden. In nije kar Ut 'e Lapekoer. Woude, D.M. van der Leeuwarden
Trefwoorden: Leeuwarder Courant; geschiedenis; ;
Signatuur: W-228 Kast 12 C 9
25 Bundel Geschiedenis van Friesland Frieswijk, Johan
Huizinga, J.J.
Kuiper, Yme B.
Amsterdam
Trefwoorden: geschiedenis; economie; bestuur; demografie; Friesland;
Signatuur: F-071 Kast 14 A 1
26 Bundel Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. Mol, J.A. Hilversum
Trefwoorden: geschiedenis; Nederland;
Signatuur: M-360 Kast 13 B 7
27 Boek Boeken oer Hynljippen. Bibliografy gearstald fan Gosse Blom. Blom, Gosse 1977 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; scheepvaart; Hindeloopen;
Signatuur: B-579
28 Boek Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling. Knop, Gerrit 1946 Leiden
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Terschelling;
Signatuur: K-064
29 Boek historie gaat door het eigen dorp. Deel III. Algra, A. Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Ternaard; Oosternijkerk; Kollum; Oentsjerk; Drogeham; Sumar; Warten; Wirdum; Aldeboarn; Donkerbroek; Appelscha; Arum;
Signatuur: A-115
30 Boek gritenij Dantumadiel. Botke, Dr. J. 1932 Dokkum
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Dantumadeel;
Signatuur: B-244
31 Boek Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden de hoofdstad van Friesland. (...) Eekhoff, Wopke 1846 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Leeuwarden;
Signatuur: E-001
32 Boek Bonkige skûtsjes. Bondige schippers. Geschiedenis van het skûtsjesilen in Friesland. Bakker, Hans 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; binnenvaart; skûtsjes; schippers; Friesland;
Signatuur: B-012; B-012-bis
33 Boek Ameland historisch geschetst. Blaak, Jan A. 1982 Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; Ameland;
Signatuur: B-087
34 Boek IJlst van toen..... Boschma, Frits 1976 IJlst
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
Signatuur: B-221
35 Boek Franken in Nederland. Blok, D.P. 1974 Bussum
Trefwoorden: geschiedenis; Nederland;
Signatuur: B-320
36 Boek Sneek in de achttiende eeuw. Japenga, F.J. 1977 Bolsward
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Sneek;
Signatuur: J-140; J-140-ter
37 Boek Hindeloopen Friesland's elfde stede. Buijtenen, M.P. van 1942 Amsterdam
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Hindeloopen;
Signatuur: B-287; B-287-bis
38 Boek Schetsen uit de algemeene geschiedenis, voor de hoogste afdeeling der lagere school en de voorbereidende klasse der normaalschool. Bergmans, J. 1892 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; geschiedenis; ;
Signatuur: B-295
39 Boek Gerkesklooster Stroobos. Het dorp dat leeft. Schuit, K. van der
Geertsma-Hamstra, J.
1992 Kollum
Trefwoorden: geschiedenis; beurtvaart; scheepsbouw; Gerkesklooster; Stroobos; Barkmeijer
Signatuur: S-898
40 Boek London, 2000 years of a city & its people. Barker, Felix
Jackson, Peter
1983 Londen
Trefwoorden: geschiedenis; palinghandel; plaatsbeschrijvingen; Londen; Engeland; Groot-Brittannië;
Signatuur: B-412

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten