Pagina 1 van 13
Resultaten 1 - 20 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Nieuwe Drentse Volksalmanak. onbekend Assen
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Drente; Assen;
Signatuur: A-041
2 Tijdschrift Nederlands Historiën. Populair maandblad voor (streek)geschiedenis
Trefwoorden: geschiedenis; ;
Signatuur: B-191 Kast 11 D 4
3 Tijdschrift Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o. onbekend Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; Sneek;
Signatuur: S-158
4 Tijdschrift Sljucht en rjucht.
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-144 Kast 13 A 9
5 Tijdschrift Oud Harlingen. onbekend Harlingen
Trefwoorden: geschiedenis; Harlingen;
Signatuur: H-509
6 Tijdschrift Schylge myn lântse. onbekend Terschelling
Trefwoorden: geschiedenis; zeelieden; Terschelling;
Signatuur: T-050
7 Tijdschrift Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur. Schroor, Meindert leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-323
8 Tijdschrift Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk. Buma, W.J.
Dijkstra, K.
Hoekema, T.B.
Sjölin, B.
Groningen
Trefwoorden: geschiedenis; talen; Friesland;
Signatuur: G-129
9 Tijdschrift Kronyk fan Fryslân. Kroniek van Friesland. In jier Fryske feiten en ûntjouwings. Boschma, C.
Breuker, Ph.H.
Dolk, W.
Hoeve, Sytse ten
Huizinga, J.J.
Janzen, J.P.
Kalma, J.J.
Kingmans, Hugo
Sikkema, K.
Swart, J.
Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-259
10 Tijdschrift Tien eeuwen Eylandt Flielandt. Bruin-Kommerij, A.J. Vlieland
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Vlieland;
Signatuur: V-095
11 Tijdschrift Westfriesch jaarboek.
Trefwoorden: geschiedenis; Noord Holland;
Signatuur: V-117 Kast 12 C 5
12 Tijdschrift Terschellinger Jaarboek.
Trefwoorden: geschiedenis; Terschelling;
Signatuur: T-117 Kast 12 C 2
13 Tijdschrift Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak. onbekend Leeuwarden
Franeker
Trefwoorden: almanakken; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-119
14 Tijdschrift Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. Foeke Sjoerds Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-285
15 Tijdschrift PolderVondsten. Een cultuur-historisch magazine. Lensink, Walter Hoorn
Trefwoorden: geschiedenis; bodemvondsten; Nederland;
Signatuur: L-428
16 Tijdschrift Fryslân. Historisch tijdschrift. Krul, Siebrand Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; Friesland;
Signatuur: L-323
17 Tijdschrift Vind. Geschiedenis, archeologie, kunst en antiek. Lensink, Walter Hoorn
Trefwoorden: geschiedenis; bodemvondsten; kunst; Nederland;
Signatuur: L-428
18 Tijdschrift Drents Museum Journaal. Hofstede, Ellen ter Assen
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Drente; Assen;
Signatuur: A-041
19 Bundel Wymbritseradiel. Skiednis fan in greidgritenij. Bakker, G. Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Wymbritseradiel;
Signatuur: W-100 Kast 12 C 8 ; kast 16 A 3 ; Leeszaal kast 17 B 1
20 Bundel sted Warkum. Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; Workum;
Signatuur: B-408 Kast 12 D 5

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek