Pagina 1 van 13
Resultaten 1 - 20 van 254
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Ysbrechtum, ons dorp. onbekend 1972
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Ysbrechtum;
Signatuur: Y-031
2 Boek Van Friezen, Franken en Saksen. 350-750 onbekend 1960 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Leeuwarden;
Signatuur: F-087
3 Boek Algemeen Aardrijks- en Geschiedkundig woordenboek, van de Provincie Friesland. onbekend 1833 Sneek
Trefwoorden: aardrijkskunde; geschiedenis; Friesland;
Signatuur: S-286
4 Boek Ysbrechtum, ús doarp. onbekend 1985
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; heraldiek; vlaggen; Ysbrechtum;
Signatuur: Y-032
5 Boek Vaderlandsche Historie. Album voor de plaatjes voorkomende in Wouda's verpakte grutterijartikelen. onbekend Sneek
Trefwoorden: zeehelden; geschiedenis; zeeslagen; admiraals; meelfabrieken; Nederland; Sneek; Wouda, N.J.
Signatuur: W-049
6 Boek Vlielands Wegwijs. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; bloemen en planten; dieren; Vlieland;
Signatuur: V-073
7 Boek Vluchtige kijkjes in't verleden van Sneek. onbekend 1906;1909 Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; schaatssport; misdaad; armenzorg; onderwijs; latijnse scholen; veeteelt; poorten; Sneek; Noyon, Symeon; Noyon, Joseph
Signatuur: S-309
8 Boek Uitgaven van de Stichting Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. onbekend 1940-1969
Trefwoorden: demografie; plaatsbeschrijvingen; kinderen; inpolderingen; Zuiderzeewerken; bevolking; volksgezondheid; talen; geschiedenis; Urk; Flevoland; IJsselmeer; Zuiderzee; Haarlemmermeer; Wieringermeer; Elburg;
Signatuur: A-212
9 Boek Scriptie Sneek. onbekend Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; bevolking; industrie; onderwijs; recreatie; sport; Sneek;
Signatuur: S-549
10 Boek Bosatlas van Fryslân. onbekend 2009 Groningen
Trefwoorden: atlassen; geschiedenis; kaarten; bestuur; landschappen; waterbouwkundige werken; dorpen; steden; bevolking; wooncultuur; onderwijs; godsdiensten; sport; recreatie; infrastructuur; gemeenten; Friesland;
Signatuur: N-163
11 Boek Staatkundige historie van Holland.......als mede maandelijkse Nederlandsche Mercurius.......als meede het voornaamste kerknieuws der Luthersche gemeentens deezer Provintiën. onbekend 1764
Trefwoorden: geschiedenis; Nederland;
Signatuur: M-367
12 Artikel Lemmer, heel apart en sfeervol. De Zuiderzee met het hemd boven de broek en meer verhalen.
In: Friesland Post
onbekend 1978
Trefwoorden: havens; geschiedenis; Lemmer;
13 Artikel Boalsert hert fan Westergoa.
In: It Beaken.
onbekend 1955
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Bolsward;
14 Artikel Galamagracht omstreeks 1904.
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1992
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst; Galamagracht;
15 Artikel Sneek en Bolsward in Woord en Beeld.
In: Fen Fryske Groun.
onbekend 1929
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; foto's; geschiedenis; Sneek; Bolsward;
16 Artikel
In: Schylge myn lântse.
onbekend 1964 ->
Trefwoorden: geschiedenis; Terschelling;
17 Artikel
In: It Dryltser Kypmantsje.
onbekend 1981 ->
Trefwoorden: geschiedenis; IJlst;
18 Tijdschrift Nieuwe Drentse Volksalmanak. onbekend Assen
Trefwoorden: geschiedenis; musea; Drente; Assen;
Signatuur: A-041
19 Tijdschrift Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o. onbekend Sneek
Trefwoorden: geschiedenis; Sneek;
Signatuur: S-158
20 Tijdschrift Oud Harlingen. onbekend Harlingen
Trefwoorden: geschiedenis; Harlingen;
Signatuur: H-509

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek