Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 47
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Singelnieuws. Maandblad van de Doopsgezinde Gemeente Sneek. onbekend Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; IJlst;
Signatuur: S-697
2 Tijdschrift Skil- en Singelnieuws. Doopsgezinde Gemeenten Bolsward en Sneek. Historische Vredeskerken. onbekend Sneek
Bolsward
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; Bolsward;
Signatuur: S-697
3 Boek Doopsgezinde Gemeente te Sneek. onbekend 1983
Trefwoorden: kerkgebouwen; doopsgezinden; Sneek; Singel;
Signatuur: S-679
4 Boek Album [doopsgezinde kerk te Sneek]. onbekend 1926 Sneek
Trefwoorden: kerkgebouwen; gebrandschilderde ramen; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: S-206
5 Boek Reglement voor de Doopsgezinde Gemeente te IJlst. onbekend 1913;1923;1960
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
Signatuur: Y-005
6 Boek Kameleon. Loosjes, Vincent Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-336
7 Boek Korte schets van de doopsgezinde gemeente der oude Vlamingen te Sneek. Cate, G. ten 1891
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: H-298
8 Boek Bitter en Zoet. Aphorismen. Loosjes, Vincent 1908 Assen
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-286
9 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1898 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-226
10 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1923 Enschede
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-383
11 Boek Van de Levensmarkt Loosjes, Vincent 1913 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-026
12 Boek Reynier Jansen of Philadelphia. Early American Printer. A Chapter in Seventeenth-Century Nonconformity. Riewald, J.G. 1970 Groningen
Trefwoorden: drukkerijen; doopsgezinden; godsdiensten; Philadelphia; U.S.A.; Harlingen; Jansen, Reynier
Signatuur: R-063
13 Boek Des Tempels vergankelijke luister, leerrede over Marcus 13, v. 1 en 2. Gehouden den 10den April 1892 in de doopsgezinde kerk te Sneek, ter herdenking van haar vijftig-jarig bestaan. Loosjes, Vincent 1892 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-027
14 Boek geboren koning der Joden. Amsterdamsche kerstvertelling. Loosjes, Vincent Nijkerk
Trefwoorden: theologie; predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-382
15 Boek Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland. Wumkes, Dr. G.A. 1968 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; walvisvaart; doopsgezinden; gereformeerde kerk; Terschelling;
Signatuur: W-084
16 Boek Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdesprekers en Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1962
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; doopsgezinden; ;
Signatuur: K-007
17 Boek Geloofsbelydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen. Hunne Societeits Vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te Groningen. In den Jaere 1755 uytgegeven volgens besluyt der algemeene Societeits Vergaderingh. Popkes, Tiete
Scholtens, H.
1755 Groningen
Trefwoorden: doopsgezinden; Groningen;
Signatuur: P-038
18 Boek Prikkels en pluimen [aphorismen] Loosjes, Vincent 1919 Arnhem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-024
19 Boek Gij, Heer, zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Ledenboekje. Doopsgezinde Gemeente te Sneek. onbekend 1978;1988 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; naamlijsten; Sneek;
Signatuur: S-698
20 Boek Adresboekje van de Leden der Doopsgezinde gemeente te Sneek. onbekend 1934;1968
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: D-137

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek