Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 47
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Doopsgezinde Martelaren.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1990
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
2 Artikel Doopsgezinde kerk IJlst 18 mei 1857 - 18 mei 1982.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: kerkgebouwen; doopsgezinden; IJlst;
3 Artikel Calvinisten uit IJlst gevonnist in 1574.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1990
Trefwoorden: godsdiensten; doopsgezinden; Hervormde kerk; IJlst;
4 Artikel Zondagsschool doopsgezinde gemeente.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: doopsgezinden; godsdiensten; IJlst;
5 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;
6 Artikel verdwenen Doopsgezinde Gemeenten in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Busé, H.J. 1914
Trefwoorden: doopsgezinden; Friesland;
7 Boek Korte schets van de doopsgezinde gemeente der oude Vlamingen te Sneek. Cate, G. ten 1891
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: H-298
8 Boek Bedehuizen. Kerken in Makkum van Baptisten, Doopsgezinden, Gereformeerden en Katholieken. Errens, D. van Weezel 2010 Makkum
Trefwoorden: kerkgebouwen; baptisten; doopsgezinden; gereformeerde kerk; rooms katholieken; Makkum;
Signatuur: E-236; E-236-bis
9 Boek Godsdienstige lektuur voor doopsgezinden door D.S. Gorter, doopsgezind leeraar te Warns. Gorter, D.S.
Overdam, Hans van
Cool, Pieter Wolters
1853;1854;1855 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Balk; Warns; Gent;
Signatuur: G-082
10 Boek Christelijke lijdzaamheid, aangeprezen bij het vertrek der oud-doopsgezinden van Balk die om vrijheid van krijgsdienst naar Noord-Amerika verhuisden. Gorter, D.S. 1853 Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; landverhuizers; Balk;
Signatuur: G-343
11 Boek Doopsgezinde Gemeente Terhorne. Rede gehouden bij het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 24 september 1965. Gorter, J. 1965
Trefwoorden: doopsgezinden; kerkgebouwen; Terherne;
Signatuur: G-050
12 Artikel Historie voormalige Doopsgezinde Pastorie.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Hekman, Edsko 2005
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
13 Artikel gebrandschilderd glas uit de Doopsgezinde kerk van Woudsend.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten 1995
Trefwoorden: gebrandschilderde ramen; kerkgebouwen; doopsgezinden; Woudsend; Jirnsum; Eastermar;
14 Boek Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdesprekers en Predikanten. Kalma, Jacob Jetzes 1962
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; doopsgezinden; ;
Signatuur: K-007
15 Boek Gereformeerden in Sneek contra Doopsgezinden. Kalma, Jacob Jetzes 1952
Trefwoorden: gereformeerde kerk; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: K-271
16 Artikel Harlinger en Bildtse doopgezinden. Kettingmigratie en elitevorming in Friesland omstreeks 1600.
In: De Vrije Fries.
Kuiken, Kees 2003
Trefwoorden: doopsgezinden; geschiedenis; Harlingen; Het Bildt;
17 Artikel ballingschap van een doopsgezinde koopman-patriot uit Makkum. Inleiding bij de reisverhalen van Jan Ymes Tichelaar (1729-1799) uit de periode september 1787 tot oktober 1789.
In: De Vrije Fries.
Kuiper, Yme B.
Veenstra-Vis, Frouke
2003
Trefwoorden: doopsgezinden; patriotten; reisverslagen; vluchtelingen; Friesland; Makkum; Tichelaar, Jan Ymes
18 Boek Kameleon. Loosjes, Vincent Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-336
19 Boek Bitter en Zoet. Aphorismen. Loosjes, Vincent 1908 Assen
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-286
20 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1898 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-226

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek