Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 47
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Reglement voor de Doopsgezinde Gemeente te IJlst. onbekend 1913;1923;1960
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
Signatuur: Y-005
2 Boek Korte schets van de doopsgezinde gemeente der oude Vlamingen te Sneek. Cate, G. ten 1891
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: H-298
3 Boek Geloofsbelydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen. Hunne Societeits Vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te Groningen. In den Jaere 1755 uytgegeven volgens besluyt der algemeene Societeits Vergaderingh. Popkes, Tiete
Scholtens, H.
1755 Groningen
Trefwoorden: doopsgezinden; Groningen;
Signatuur: P-038
4 Boek Adresboekje van de Leden der Doopsgezinde gemeente te Sneek. onbekend 1934;1968
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: D-137
5 Boek Herdenkingsrede bij het 250-jarig bestaan van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit op 11 OCtober 1945 door Ds. M. v.d. Meulen, voorz. der F.D.S. Meulen, ds. M. van der 1945
Trefwoorden: doopsgezinden; Friesland;
Signatuur: M-084
6 Boek Eén grote familie. Doopsgezinde elite in de Friese Zuidwesthoek 1600 - 1850. Trompetter, Cor 2007 Hilversum
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; Zuidwesthoek;
Signatuur: Z-134; Z-134-bis
7 Artikel Doopsgezinde Martelaren.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1990
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
8 Artikel verdwenen Doopsgezinde Gemeenten in Friesland.
In: De Vrije Fries.
Busé, H.J. 1914
Trefwoorden: doopsgezinden; Friesland;
9 Artikel Doopgezinden te Woudsend. Deel 1.
In: Driuwpôlle Wâldsein.
Vries, Jan J. de 2003
Trefwoorden: doopsgezinden; Woudsend;
10 Artikel Historie voormalige Doopsgezinde Pastorie.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Hekman, Edsko 2005
Trefwoorden: doopsgezinden; IJlst;
11 Tijdschrift Singelnieuws. Maandblad van de Doopsgezinde Gemeente Sneek. onbekend Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; IJlst;
Signatuur: S-697
12 Tijdschrift Skil- en Singelnieuws. Doopsgezinde Gemeenten Bolsward en Sneek. Historische Vredeskerken. onbekend Sneek
Bolsward
Trefwoorden: doopsgezinden; Sneek; Bolsward;
Signatuur: S-697
13 Boek Doopsgezinde Gemeente te Sneek. onbekend 1983
Trefwoorden: kerkgebouwen; doopsgezinden; Sneek; Singel;
Signatuur: S-679
14 Boek Kameleon. Loosjes, Vincent Sneek
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-336
15 Boek Bitter en Zoet. Aphorismen. Loosjes, Vincent 1908 Assen
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-286
16 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1898 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-226
17 Boek Rinske Sonnema. Loosjes, Vincent 1923 Enschede
Trefwoorden: doopsgezinden; predikanten; Sneek;
Signatuur: L-383
18 Boek Van de Levensmarkt Loosjes, Vincent 1913 Haarlem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-026
19 Boek Des Tempels vergankelijke luister, leerrede over Marcus 13, v. 1 en 2. Gehouden den 10den April 1892 in de doopsgezinde kerk te Sneek, ter herdenking van haar vijftig-jarig bestaan. Loosjes, Vincent 1892 Sneek
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-027
20 Boek Prikkels en pluimen [aphorismen] Loosjes, Vincent 1919 Arnhem
Trefwoorden: predikanten; doopsgezinden; Sneek;
Signatuur: L-024

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek