Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 40
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Voorlezing over brieven door Jogchem Hoppers aan Wigle Aytta, in 1554-1561 geschreven.
In: De Vrije Fries.
Tydeman, Mr. H.W. 1865
Trefwoorden: briefwisseling; ; Hoppers, Jogchem; Aytta, Viglius van
2 Artikel Eenige mededeelingen omtrent Joachim Hopperus, en de briefwisseling tusschen hem en Viglius ab Aytta.
In: De Vrije Fries.
Andreae, J.H. Beucker 1850
Trefwoorden: briefwisseling; ; Hopperus, Joachim; Aytta, Viglius van
3 Artikel 'Dat Frionden mogen frionden blyuwa'. In briefwiksel tusken Boalsert en Snits ut de simer fan 1491.
In: It Beaken.
Vries, K. de 1963
Trefwoorden: briefwisseling; Bolsward; Sneek;
4 Artikel Uit de correspondentie van Willem Jans Dijk.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Molen, S.J. van der 1978
Trefwoorden: briefwisseling; aquarellen; scheepsafbeeldingen; ; Dijk, Willem Jans
5 Artikel Naar Oostlant so sijn wy ghevaren.
In: Cornelis Douwes.
Bos, D. 1982
Trefwoorden: schippers; scheepspapieren; briefwisseling; registers; Terschelling; Oostzee; Sont; Adrichem, Claes Adriaensz. van
6 Artikel Hannekemaaiersbrieven 1860-1889. Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Friese hooibouw.
In: It Beaken.
Lucassen, Jan 1987
Trefwoorden: hannekemaaiers; trekarbeid; briefwisseling; Duitsland; Friesland;
7 Artikel Waling Dykstra, Trui Jentink en in doarpsrel.
In: It Beaken.
Hoeve, Sytse ten 1971
Trefwoorden: briefwisseling; liberalisme; predikanten; Nijland; Dijkstra, Waling; Jentink, Trui
8 Artikel Multatuli's Sneeker Correspondentie 1868-'69.
In: De Vrije Fries.
Busé, H.J. 1916
Trefwoorden: briefwisseling; Sneek; Multatuli; Dekker, Eduard Douwes
9 Artikel Brieven van zeevarenden
In: Schylge myn lântse.
onbekend 2001
Trefwoorden: briefwisseling; zeelieden; Terschelling;
10 Artikel Oude scheepstimmerwerven in Friesland 1941-1942.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Ottema, Nanne 2004
Trefwoorden: scheepsbouw; scheepshellingen; briefwisseling; Friesland; Harlingen; Dokkum; Stavoren; Workum; Makkum; Lemmer; Heeg; Woudsend; IJlst; Warten; Grou; Paesens; Moddergat; Wierum;
11 Artikel Brieven boven water.
In: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Wal, Marijke van der 2011
Trefwoorden: briefwisseling; zeemansbrieven; genealogieën; Nederland;
12 Boek Brieven van J.J. Beekhuis, scheepskapitein, aan zijn broer, Dr. W. Beekhuis te Sybrandaburen. Beekhuis, J.J. 1869
Trefwoorden: briefwisseling; kapiteins; zeelieden; Sibrandabuorren; Beekhuis, J.J.; Beekhuis, W.
Signatuur: B-394
13 Boek Reisbrieven uit Schotland. Juni Halbertsma, Johannes 1876
Trefwoorden: briefwisseling; reisverslagen; Schotland;
Signatuur: H-016
14 Boek Resolutien, brieven en stukken. onbekend 1767 Den Haag
Trefwoorden: briefwisseling; wetgeving; ;
Signatuur: B-079
15 Boek Brieven en dagboek van den Utrechtschen Vrijwilligen Jager Pieter Jacob Costerus 1830-1831. Boer, M.G. de
Costerus, J.C.
1917 Amsterdam
Trefwoorden: briefwisseling; dagboeken; egodocumenten; Utrecht; Costerus, Pieter Jacob
Signatuur: B-233
16 Boek Knop, de roppene. Skylge's lieder, organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel. Brouwer, J.H. 1954 Assen
Trefwoorden: briefwisseling; Terschelling; Knop, Gerrit
Signatuur: B-267
17 Boek Spiegel der zeevaart. Brieven uit zee. Lohman, A.F. de Savornin Amsterdam
Trefwoorden: briefwisseling; zeemansverhalen; ;
Signatuur: S-208
18 Boek Brieven en opstellen over verschillende onderwerpen. Een leesboekje voor stad- en landscholen. Albada, B.L. van Sneek
Trefwoorden: onderwijs; briefwisseling; ;
Signatuur: A-062
19 Boek Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831. Tydeman, H.W.T. 1866 ; 1867 Sneek
Trefwoorden: briefwisseling; ; Bilderdijk, W.; Tydeman, M.; Tydeman, H.W.
Signatuur: T-118
20 Boek vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Deel 2. Booy, A. de 1981 Den Haag
Trefwoorden: scheepvaart; scheepsjournalen; briefwisseling; reisverslagen; Oost-Indië; Wilkens, Jacob; Neck, Jacob van
Signatuur: L-015

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek