Pagina 1 van 11
Resultaten 1 - 20 van 206
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Sneeker Munt en haar munten.
In: Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o.
Adema, W.G. 1999
Trefwoorden: munten; bodemvondsten; Sneek;
2 Boek Terpafgravingen in Friesland. Arjaans, J. 1987
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: A-267
3 Boek Smellingera-land. proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten 1641-1941. Asperen, Yde van
Bleeker, Hendrik Willem
Boer, Fokke Jans de
Bolleman, Petronella
Brandsma, Titus
Bruna, V.J.
Carsjens, Adrianus
Douma, Jan
Drayer, Marinus
Dijkstra, Durk
Herder, G.J.W. den
Heslinga, Max
Hof, Aize
Inia, Jacob Klazes
Israels, Snader
Klunder, Anna J.G.
Molen, S.J. van der
Mulders, Jan
Noorderhaven, Hessel
Planting, Jan
Plantinga, F.J.
Roos, S.H. de
Schippers, H.K.
Schuurman, Kornelis
Siebinga, J.
Spahr van der Hoek, Johan Jacob
Vee, Steffen van der
Wiegersma, Meit
Wiersma, Ids
1950 Drachten
Trefwoorden: terpen; bodemvondsten; geologie; biologie; bevolking; volkskunde; godsdiensten; onderwijs; economie; landbouw; verkeer; scheepvaart; geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; Smallingerland; Drachten; Nijega; Opeinde; Rottevalle; Drachtstercompagnie; Boornbergum;
Signatuur: S-136
4 Artikel Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in de later prehistorische en protohistorie van noordewlijk Westergo.
In: De Vrije Fries.
Bazelmans, Jos
Gerrets, Danny
Koning, Jan de
Vos, Peter
1999
Trefwoorden: bodemvondsten; dijken; zeedijken; Friesland;
5 Boek Mark og Montre. Bencard, Mogens 1968 Esjberg
Trefwoorden: musea; bodemvondsten; Esbjerg; Denemarken;
Signatuur: D-124
6 Boek Middeleeuwse tegelvloeren in Friesland en omgeving. Berg, Herma M. van den Terschelling
Trefwoorden: middeleeuwen; tegels; vloertegels; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: B-767
7 Boek Mei groetnis fan de Twilling. 75 jier feriening Doarpsbelang Toppenhuzen-Twellegea. Berga, Wilco
Bij, Baukje van der
Blokland, Tanja
Boersma, Lyske
Bouwhuis, Pyt
Hendriksma, Jan T.
Jellema, Foekjen
Jong, Rimmer de
Kuindersma, Ids
Ubels, Diana
1994
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; bodemvondsten; scheepsbouw; binnenvisserij; vissersboten; wyldsjitters; Oppenhuizen; Uitwellingerga;
Signatuur: O-022
8 Boek Gerrit van der Heide, vijftig jaar in touw voor natuur- en cultuurbehoud. Berkhout, J.G.
Trijsburg, J.
Zeiler, F.D.
1985 Hasselt
Trefwoorden: bodemvondsten; scheepsarcheologie; ; Heide, Gerrit D. van der
Signatuur: H-503
9 Boek Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum. Besteman, J.C.
Bos, J.M.
Heidinga, H.A.
1992 Franeker
Trefwoorden: bodemvondsten; Wijnaldum;
Signatuur: G-280
10 Boek Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied. Bierma, M.
Clason, A.T.
Kramer, E.
Langen, Gilles J. de
1988 Groningen
Trefwoorden: bodemvondsten; terpen; visserij; aardewerk; Groningen; Friesland;
Signatuur: W-339
11 Boek Willem Barents. Terschellinger Ontdekkingsreiziger. Boomstra, Bauke 1996 Assen
Trefwoorden: walvisvaart; poolreizen; reisverslagen; bodemvondsten; zeehelden; Spitsbergen; Terschelling; Willem Barendtsz.
Signatuur: B-577
12 Boek Archeologie van Friesland. Bos, Jurjen M. 1995 Utrecht
Trefwoorden: bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: B-425
13 Boek Fen Fryslân's Groun. Geologyske Sketsen. Botke, Dr. J. 1942 Sneek
Trefwoorden: geologie; bodemvondsten; Friesland;
Signatuur: B-404
14 Artikel Restauratie, conservatie en onderzoek van de op Nova Zembla gevonden zestiende eeuwse prenten.
In: Bulletin van het Rijksmuseum.
Braat, J.
Kok, J.P. Filedt
Graaf, J.H. Hofenk de
Poldervaart, P.
1980
Trefwoorden: restauratie; conservering; prenten; scheepsarcheologie; bodemvondsten; ontdekkingsreizen; Nova Zembla;
15 Boek Pijpen en tabak. Brongers, J.A. 1977 Bussum
Trefwoorden: pijpen; tabak; rookwaren; bodemvondsten; ;
Signatuur: B-339
16 Boek prehistorie van economisch technologisch Nederland. Brongers, J.A.
Woltering, P.J.
1978 Bussum
Trefwoorden: bodemvondsten; Nederland;
Signatuur: B-349
17 Artikel Werra keramiek. De vogelvanger.
In: Volkscultuur/Alledaagse dingen.
Bruijn, A. 1992
Trefwoorden: aardewerk; bodemvondsten; borden-aardewerk; Wanfried; Werra; Duitsland;
18 Boek "Koningsterp" van Wijnaldum. Carmiggelt, Arnold 2000 Abcoude
Trefwoorden: bodemvondsten; terpen; terpafgravingen; Wijnaldum;
Signatuur: C-213
19 Boek Beenderen uit nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek. Clason, A.T. 1962
Trefwoorden: bodemvondsten; Sneek;
Signatuur: C-003; C-003-bis
20 Artikel Beenderen uit nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek.
In: De Vrije Fries.
Clason, A.T. 1962
Trefwoorden: been; bodemvondsten; Sneek;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten