Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 25
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel Armengoederen en Armbesturen in Friesland. (Van de 14e eeuw tot heden). Historisch-Juridische schets.
In: De Vrije Fries.
Boeles, P.C.J.A. 1902
Trefwoorden: armenzorg; armvoogdij; Friesland;
2 Artikel Earmoed en earmesoarch yn Hynljippen 1848-'49.
In: It Beaken.
Bakker, G. 1967
Trefwoorden: armenzorg; Hindeloopen;
3 Artikel 'Gaarkeuken' in de 2e wereldoorlog.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1982
Trefwoorden: keukens; Tweede Wereldoorlog; armenzorg; IJlst;
4 Artikel Armhuis.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1988
Trefwoorden: armhuizen; armenzorg; verzorgingsgebouwen; IJlst;
5 Artikel Olde Hospitael, St. Antonius, armen en wezen
In: Sneek beeld van een stad.
Karstkarel, Peter
Trefwoorden: ziekenhuizen; armhuizen; O.B.W.; armenzorg; volksgezondheid; weeshuizen; Sneek;
6 Artikel Voogdenkamers in Friesland.
In: Interieurs belicht.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: wezenzorg; armenzorg; liefdadige organisaties; Bolsward; Sneek; Marssum; Leeuwarden;
7 Artikel Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans (1834-1859). (Deel 1).
In: Genealogysk Jierboekje.
Ley, R. van der 1996 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; armhuizen; Veenhuizen; Ommerschans;
8 Artikel Uit de historie van de stad Sneek. Opvoeding en vorming van voogdijkinderen in de 30-er jaren.
In: Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o.
onbekend 2014
Trefwoorden: kinderen; weeshuizen; armenzorg; armhuizen; armvoogdij; Sneek;
9 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1823 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; kinderen; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
10 Boek weeshuiskwestie. Een vijftigjarige strijd op administratief gebied, 1809-1859. Bergsma, E. 1870 Sneek
Trefwoorden: weeshuizen; kloosters; O.B.W.; armenzorg; Sneek;
Signatuur: B-033; B-033-bis
11 Boek evangelie der armen. Jacobs, M. Sneek
Trefwoorden: theologie; armenzorg; ;
Signatuur: J-119
12 Boek Inventaris van het Diaconiearchief van de Nederduitse Herv. Gemeente van Sneek. Szper, F. 1941
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; diaconie; armenzorg; Sneek;
Signatuur: S-018
13 Boek Rapport betreffende reorganisatie der uitoefening van liefdadigheid te Sneek. onbekend 1920
Trefwoorden: armenzorg; Sneek;
Signatuur: S-332
14 Boek Gedichtjes voor behoeftige kinderen. Boer, Francijntje de 1855 Sneek
Trefwoorden: poëzie; armenzorg; ;
Signatuur: B-011
15 Boek Beknopte beschrijving van de armenschool te Sneek. Visser, H.W.C.A. 1824 Sneek
Trefwoorden: onderwijs; armenzorg; Sneek;
Signatuur: V-119
16 Boek Reglement der onderstandskas (...) der afdeeling Ylst van het Nederlandsch Werkliedenverbond 'Patrimonium'. onbekend 1889 Brielle
Trefwoorden: reglementen; vakbonden; armenzorg; IJlst;
Signatuur: Y-023
17 Boek Tot aandenken aan mijne moeder. Filantropie en grootgrondbezit te Swartewesein 1650-1892-1992. Jensma, Goffe 1992 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; zilver- en goudsmederijen; parken; Ryptsjerk; Looxma, familie
Signatuur: J-364
18 Boek Barre Tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850. Damsma, Dirk
Royen, Paul van
Damme, Dirk van
Kok, Jan
Vries, Richtje de
Doedens, Anne
1989 Zutphen
Trefwoorden: economie; visserij; armenzorg; Zuiderzee;
Signatuur: D-028
19 Boek Korte beschrijving van de provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest. Eekhoff, Wopke 1864
Trefwoorden: geschiedenis; economie; veeteelt; bedrijven; armenzorg; scheepvaart; kunst; spoorwegen; economie; Friesland;
Signatuur: E-096
20 Boek Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte. Leeuwen, J. van 1826 Leeuwarden
Trefwoorden: armenzorg; overstromingen; volksgezondheid; Friesland;
Signatuur: L-166

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten