Pagina 4 van 6
Resultaten 61 - 80 van 112
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
61 Boek Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 1749. Wonderadeel, Workum, Wymbritseradeel, IJlst. Deel 8. Nieuwland, P.
Dalfsen, A. van
1988 Leeuwarden
Trefwoorden: beroepen; bevolking; archieven; Wonseradeel; Workum; Wymbritseradiel; IJlst;
Signatuur: N-151
62 Boek Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932. (...) Vries, D.P. de 1989 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; rederijen; bankiers; Makkum; Kingma, M.H.
Signatuur: V-195
63 Boek Textiel historische gids. Collecties bij Nederlandse archiefdiensten, bibliotheken en musea. Hijma, B., Delden, B. van 1991 Amsterdam
Trefwoorden: textiel; archieven; musea; bibliotheken; bibliografieën; ;
Signatuur: H-601
64 Artikel kaartenverzameling van het Rijksarchief Friesland.
In: Caert-Thresoor
Vries, Barteld de 1991
Trefwoorden: archieven; kaarten; Friesland;
65 Boek Repertorium fan egodokuminten oangeande Fryslân. Blom, Gosse 1992 Leeuwarden
Trefwoorden: egodocumenten; dagboeken; archieven; Friesland;
Signatuur: B-570
66 Boek Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied na 1850. Archieven, beeld en geluid, kaarten/atlassen, kranten / kranteartikelen en overige documentatie. Most, W.H.J. van der 1992 Zutphen
Trefwoorden: archieven; bibliotheken; geschiedenis; kranten; tijdschriften; musea; scheepvaartmusea; Nederland; Zuiderzee; IJsselmeer; Flevoland;
Signatuur: M-306
67 Artikel laatste kleurders. Kleurinrichting in Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw
In: Caert-Thresoor
Keyser, Marja 1992
Trefwoorden: archieven; kaarten; Nederland;
68 Boek Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, Wol alles fine. Bergsma, Wiebe 1993 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; archieven; Friesland; Sneek;
Signatuur: B-141
69 Artikel Kaarten en bescheiden van het archief van de dienst Hydrografie.
In: Caert-Thresoor
Guleij, Ron 1993
Trefwoorden: archieven; zeekaarten; kaarten; hydrografie; ;
70 Boek Inventaris van het archief van de Gemeente Sneek, gevormd onder het beheer van de secretaris (1897) 1912-1989 (gedeelte 1912-1959). Kooi, A. van der 1994
Trefwoorden: archieven; gemeentebestuur; gemeentesecretarissen; Sneek;
Signatuur: K-260
71 Boek Pâdwizer voor de Bildtse bronnen. Andringa, Nynke
Dijkstra, Jetze
Oldersma, L.
Sinnema, Jelle
Woude, Siem van der
Ypenga, Siets
Zeinstra, Douwe
1994
Trefwoorden: archieven; geschiedenis; bibliotheken; rechtspraak; Het Bildt;
Signatuur: B-352
72 Boek Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van verenigingen en instellingen. Hartman, F.C. 1995 Houten
Trefwoorden: archieven; ;
Signatuur: H-356
73 Boek Inventaris van der Archieven van de Parochie van de H. Martinus te Sneek. Andela, H.A.M.
Brouwer, Th.W.
Visser, W.A.
1995
Trefwoorden: archieven; rooms katholieken; Sneek;
Signatuur: A-224
74 Boek Inventaris van de archieven van de synagogale ressortale instelling in Friesland en van de daaronder ressorterende joodse gemeente van Leeuwarden, Harlingen en Gorredijk 1754-1972. Haan, Sjoerd de 1995
Trefwoorden: jodendom; synagoges; Joden; archieven; Friesland; Leeuwarden; Harlingen; Gorredijk;
Signatuur: J-024
75 Boek Archiefbeheer bij verenigingen en stichtingen. Pelzers, E.
Doornmalen, S.E.M.
Hofman, J.
1996 Alphen aan den Rijn
Trefwoorden: archieven; ;
Signatuur: P-048
76 Boek Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland. Langen, Gilles J. de
Mol, J.A.
Noomen, P.N.
Oldersma, L.
1996 Sneek
Trefwoorden: bodemvondsten; archieven; kaarten; stinsen; terpen; Friesland;
Signatuur: V-061
77 Boek Inventaris van het archief van het Old Burger Weeshuis Sneek (c. 1860) 1900 - 1970 (-1993). Jaasma, Hessel 1996
Trefwoorden: O.B.W.; weeshuizen; archieven; Sneek;
Signatuur: O-029
78 Boek Omgaan met archieven in musea. Lezingen van de themadag van SIMIN in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 23 mei 1996. Berg, Saskia van den
Meer, Sjoerd de
Scheelings, Mara
Schimmelpenninck van de Oije, C.O.A. baron
Rikhof, F.H.A.
Post, P.J.
Korteweg, A.J.
Teeuwisse, J.B.J.
Hofman, J.
Hoving, F.J.
Bevers, A.M.
1996
Trefwoorden: archieven; museologie; ;
Signatuur: S-269
79 Boek Kingma-kroniek, of: hoe een familiegeheugen meer dan tweehondervijftig jaar intact bleef. Nicolai, Henk 1997 Groningen
Trefwoorden: rederijen; aardewerk; pottenbakkerijen; bankiers; archieven; scheepspapieren; oliemolens; Makkum; Sneek; Kingma
Signatuur: N-033; N-033-bis
80 Boek Particuliere archieven en de historische collecties in de moderne bedrijfsorganisatie. Winkelman, Mevr. Drs. H.J.M.
Daams, J.G.
Hoving, F.J.
1997 Amsterdam
Trefwoorden: archieven; bedrijven; Nederland;
Signatuur: W-180

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek