Pagina 2 van 6
Resultaten 21 - 40 van 112
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Artikel Omgean mei de sinne en stimkohieren.
In: It Beaken.
Algra, Mr. N.E. 1963
Trefwoorden: verkiezingen; archieven; stemkohieren; Friesland;
22 Artikel Materiaal voor de Friese Scheepvaartgeschiedenis.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Molen, S.J. van der 1963
Trefwoorden: scheepvaart; archieven; Friesland;
23 Boek Huis- en familiearchieven. Liauckama - Van Grotenhuis. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Liauckama; Grotenhuis, van
Signatuur: F-025
24 Boek Huis- en familiearchieven. Van Harinxma thoe Slooten. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Harinxma thoe Slooten, van
Signatuur: F-031
25 Boek Inventaris der archieven van de staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795. Berns, Mr. J.G. 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; staten van Friesland; provinciaal bestuur; Gedeputeerde Staten; Friesland;
Signatuur: B-544
26 Boek Archieven der Stad Sloten. Inventaris van de archieven der Stad Sloten tot 1816. (...) Schaafsma, Joh.
Evers, M.
Hutter, R.L.
1965 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; sloten;
Signatuur: E-060
27 Boek Workum, inventaris der archieven. Keikes, Wiebe H.
Obreen, Mr. H.T.
1966 Bolsward
Trefwoorden: archieven; Workum;
Signatuur: K-107
28 Boek Archieven der Stad IJlst. Inventaris van het oud-archief der stad IJlst ; Inventairs van de archieven der stad IJlst van 1816 tot 1934. Andreae, S.J. Fockema
Bierlaagh, C.J.H.
Broeze, A.C.E.
1966 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; IJlst;
Signatuur: Y-007
29 Boek Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk. onbekend 1966 Den Haag
Trefwoorden: archieven; ;
Signatuur: R-223
30 Boek Hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archieven. Molen, S.J. van der 1967 Bolsward
Trefwoorden: streekdrachten; archieven; folklore; Hindeloopen;
Signatuur: M-186; M-186-bis
31 Boek Harlingen, inventaris der archieven. Obreen, Mr. H.T. 1968 Bolsward
Trefwoorden: archieven; Harlingen;
Signatuur: O-047
32 Boek Bildt. Inventaris der archieven. Hutter, R.L. 1969 St. Annaparochie
Trefwoorden: archieven; Het Bildt;
Signatuur: H-518
33 Boek Inventaris van de archieven van de Ned. Herv. Gemeente van Nijland. Hoeve, Sytse ten 1970
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Nijland;
Signatuur: H-241
34 Boek Franekeradeel, inventaris der archieven. Obreen, Mr. H.T. 1971 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Franeker; Franekeradeel;
Signatuur: O-054
35 Artikel Tafrielen út it rûge libben yn Snits om 1500 hinne.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Vries, K. de 1972-1973
Trefwoorden: archieven; Sneek;
36 Boek Inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente van Woudsend. Hoeve, Sytse ten 1973
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Woudsend;
Signatuur: H-238
37 Boek physical protection of brittle and deteriorating documents by polyester encasement. onbekend 1975
Trefwoorden: restauratie; archieven; ;
Signatuur: A-172
38 Boek Inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente van Heeg. Hoeve, Sytse ten 1975
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Heeg;
Signatuur: H-239
39 Boek Overzicht van archieven van particuliere ondernemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen. Booy, E.P. de
Looijenga, A.J.
1975
Trefwoorden: archieven; inventarissen; verzekeringen; banken; industrie; visserij; verkeer; waterwegen; havens; woningbouwverenigingen; drukkerijen; uitgeverijen; Friesland; Dokkum; Harlingen; Leeuwarden; Makkum;
Signatuur: L-247
40 Artikel Mr. Edo Walikama en syn Boazumer tsjerkerekkenboek (1515-1553).
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Breuker, Ph.H. 1975
Trefwoorden: kerkgebouwen; kerkmeubilair; archieven; Boazum; Walikama, Edo

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek