Pagina 1 van 6
Resultaten 1 - 20 van 112
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek physical protection of brittle and deteriorating documents by polyester encasement. onbekend 1975
Trefwoorden: restauratie; archieven; ;
Signatuur: A-172
2 Boek Archief O.B.W. onbekend 1931
Trefwoorden: O.B.W.; archieven; weeshuizen; Sneek;
Signatuur: S-330
3 Boek Katalogus Tromp-Archief. onbekend
Trefwoorden: archieven; Woudsend; Tromp
Signatuur: T-059
4 Boek Friesche Oudheden. Afbeeldingen van Merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst (...) van Friesland. onbekend 1875 Leeuwarden
Trefwoorden: musea; archieven; kerkgebouwen; kunst; beeldende kunst; terpen; bodemvondsten; Leeuwarden; Friesland;
Signatuur: L-244
5 Boek Archieven in Fryslân. onbekend 1997
Trefwoorden: archieven; Friesland;
Signatuur: A-234
6 Boek Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk. onbekend 1966 Den Haag
Trefwoorden: archieven; ;
Signatuur: R-223
7 Tijdschrift Raad voor het Cultuurbeheer. Archeologie, Archieven, Monumenten, Musea. Jaarverslag. onbekend Rijswijk
Trefwoorden: monumentenzorg; musea; museologie; archieven; conservering; Nederland;
Signatuur: C-033
8 Tijdschrift Gemeentearchief Leeuwarden. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Leeuwarden;
Signatuur: L-255
9 Artikel Zeventiende-eeuwse zeemansbelevenissen opgetekend in het Amsterdam notarieel archief. Loodsengeschiedenis.
In: Cornelis Douwes.
Zwaal, A.J. 1982
Trefwoorden: loodswezen; archieven; Terschelling;
10 Artikel bevolkingsregister voor de scheepsbewoners. De waterschout van Amsterdam en de monsterrol.
In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Zijverden, Jan van 1998 Woerden
Trefwoorden: monsterrollen; archieven; genealogieën; Amsterdam; Nederland;
11 Boek 's Hofs Sententieboeken als bron voor de Geschiedenis van Friesland. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: Hof van Friesland; rechtspraak; archieven; Friesland;
Signatuur: W-101-034
12 Boek Particuliere archieven en de historische collecties in de moderne bedrijfsorganisatie. Winkelman, Mevr. Drs. H.J.M.
Daams, J.G.
Hoving, F.J.
1997 Amsterdam
Trefwoorden: archieven; bedrijven; Nederland;
Signatuur: W-180
13 Artikel Tafrielen út it rûge libben yn Snits om 1500 hinne.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Vries, K. de 1972-1973
Trefwoorden: archieven; Sneek;
14 Artikel recesboeken van Sneek (1490-1517).
In: De Vrije Fries.
Vries, K. de 1976
Trefwoorden: rechtspraak; archieven; magistraten; Sneek;
15 Boek Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932. (...) Vries, D.P. de 1989 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; rederijen; bankiers; Makkum; Kingma, M.H.
Signatuur: V-195
16 Tijdschrift Jierferslach/jaarverslag Tresoar. Vries, D.P. de Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Friesland;
Signatuur: T-166
17 Artikel kaartenverzameling van het Rijksarchief Friesland.
In: Caert-Thresoor
Vries, Barteld de 1991
Trefwoorden: archieven; kaarten; Friesland;
18 Artikel Nordfriesische Seeleute um 18.00. Verklaringsprotokolle als Quelle regionalgeschichtlicher Forschung.
In: Nordfriesisches Jahrbuch.
Voigt, Harald 1976
Trefwoorden: walvisvaart; visserij; zeelieden; archieven; Duitsland;
19 Artikel Vissers gezocht. Bronnen voor onderzoek naar zeevissers in de zeventiende en achttiende eeuw.
In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Vliet, Adri P. van 1998 Woerden
Trefwoorden: visserij; genealogieën; zeelieden; archieven; Nederland;
20 Boek Rare kostgangers in Sneek, IJlst en Wymbritseradeel door de eeuwen heen. Deel V. Vleer, W.Tsj. Hardegarijp
Trefwoorden: archieven; rechtspraak; misdaad; Sneek; IJlst; Wymbritseradiel;
Signatuur: V-110

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek