Resultaten 1 - 14 van 14
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. Breuker, Ph.H. 2012 Wijdemeer
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; terpen; landschappen; vaarten; dijken; adel; stinzen; kerkgebouwen; landbouw; Leeuwarden; Sneek; Bolsward; Franeker;
Signatuur: B-763
2 Boek Adeldom verplicht. De geschiedenis van de familie van Swinderen in Gaasterland. Rodenhuis, Sieger
Kingma, Geertje
2010 Leeuwarden
Trefwoorden: adel; Friesland; Gaasterlân-Sleat; Swinderen, van
Signatuur: G-334
3 Boek stinzen in middelseeuws Friesland en hun bewoners. Noomen, P.N. 2009 Hilversum
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: N-164
4 Artikel Verhalende en fantastische bronnen in de middeleeuwse genealogie.
In: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Kuiken, Kees 2008
Trefwoorden: genealogieën; archieven; adel; Leeuwarden; Cammingha
5 Boek Lieuwkemastate. Hoeve, Sytse ten 2004 Makkum
Trefwoorden: stinsen; boerderijen; gebouwen; inventarissen; adel; boeren; genealogieën; Makkum; Friesland; Lieuwkema, Agge
Signatuur: L-271; L-271-bis
6 Artikel terreinverkenning. Het huis als kenmerk van materiële cultuur van de Friese boerenelite.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Mulder, J.A. 2003
Trefwoorden: boerderijen; stinzen; adel; boeren; huizen; Friesland;
7 Boek Ridder fan Snits Tjerkstra, Willem 1999 Leeuwarden
Trefwoorden: adel; Sneek; Bockema, Rienck
Signatuur: T-141
8 Boek Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795. Nieuwland, P. 1993 Amsterdam
Trefwoorden: adel; patriotten; opstand; staten van Friesland; provinciale staten; Friesland; Willem V
Signatuur: N-074
9 Boek Stinzen en States. Adellijk wonen in Friesland. Elward, Ronald
Karstkarel, Peter
1990 Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: S-721; S-721-bis
10 Boek Nederlandsche Adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland benevens hunne huwelijken, kinderen en nakomelingen tot op heden. Muelen, J.C. van der 1979 Den Haag
Trefwoorden: adel; genealogieën; Nederland;
Signatuur: M-039
11 Boek Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed. Gonggrijp, G.F.E. 1943 Naarden
Trefwoorden: heraldiek; familiewapens; adel; Friesland;
Signatuur: G-248
12 Artikel Bocke Harinxma (1497)
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Velstra, T. 1884
Trefwoorden: adel; poëzie; Sneek; Harinxma, Bocke
13 Boek Adel en Adel in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw. Visser, drs. J.
Trefwoorden: adel; genealogieën; Friesland;
Signatuur: V-108
14 Boek Lijst der Hoofdelingen en Heren van Ameland. Visser, J.
Trefwoorden: genealogieën; adel; Ameland; Oranje Nassau
Signatuur: V-123

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek