Pagina 6 van 10
Resultaten 101 - 120 van 183
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
101 Artikel Stront-race van Workum naar Sassenheim.
In: Spiegel der Zeilvaart
Bruijn, Wim de 1977
Trefwoorden: zeilwedstrijden; Strontrace; Workum;
102 Artikel Toon Jansen Bootbouw.
In: Spiegel der Zeilvaart
onbekend 1990
Trefwoorden: scheepsbouw; grundels; pramen; Workum; Jansen, Toon
103 Artikel Lemsteraak in houtepoxy.
In: Spiegel der Zeilvaart
Bruijn, Wim de 1984
Trefwoorden: scheepsbouw; Lemsteraken; Workum; Werff, Roelof Jansz. van der
104 Artikel Warkumer skipfeart, yn headsaek yn de 17de en 18de ieu.
In: sted Warkum.
Vries, F.S. de 1967
Trefwoorden: scheepvaart; Workum;
105 Artikel Bijdrage tot de geschiedenis van de scheepsbouwnijverheid in Workum.
In: sted Warkum.
Kamminga, L. 1967
Trefwoorden: scheepsbouw; Workum;
106 Artikel palingaken.
In: Het Peperhuis.
Vroom, U.E.E. 1967
Trefwoorden: palingaken; aken; Heeg; Gaastmeer; Workum;
107 Artikel bouw van een aak.
In: Tagrijn.
Leeuwenburgh, Theo 1978
Trefwoorden: scheepsbouw; aken; ronde en platbodemjachten; Workum; Zwolsman, Ulbe
108 Artikel Wie gaat er mee naar Engeland varen?
In: Het Peperhuis.
Voets, B. 1972
Trefwoorden: scheepvaart; Workum; Engeland; Groot-Brittannië;
109 Artikel Schokkers.
In: Het Peperhuis.
Boonenburg, K. 1959
Trefwoorden: schokkers; vissersschepen; Friesland; Paesens; Moddergat; Workum;
110 Artikel merkwaardige vondst.
In: Het Peperhuis.
Voets, B. 1961
Trefwoorden: boeken; Workum;
111 Artikel Scheepstimmerwerf 'De Hoop' te Workum wil geen nostalgisch museum zijn. Roelof van der Werff neemt oude draad van vakmanschap weer op. Werk genoeg voor vroegere Zwolsman-Werf.
In: Friesland Post
onbekend 1978
Trefwoorden: scheepsbouw; Drachten; Workum; Werff, Roeloff van der
112 Artikel noodlot van een Workumer Sluismeijer.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Haijema, M. 1993
Trefwoorden: genealogieën; sluizen; belastingen; tolheffing; Workum; Koudum; Galamadammen; Haijema, Haije Martens
113 Artikel Berigt wegens den storm in den nacht tusschen den 20 en 21 November 1776.
In: De Vrije Fries.
Buma, Mr. W.W. 1862
Trefwoorden: stormen; overstromingen; Workum;
114 Artikel Jan Harmens-orgel te Workum.
In: De Vrije Fries.
Buma, Bernhard van Haersma 1971
Trefwoorden: kerkorgels; kerkgebouwen; Workum;
115 Artikel Kloosters onder Workum (Grauwe Zusters en Karthuizers).
In: De Vrije Fries.
Buytenen, M.P. van 1941
Trefwoorden: kloosters; Workum;
116 Artikel Ien en oar oer de ielhannel op Ingelân. De rol dy't benammen Warkum dêryn spile hat.
In: It Beaken.
Beetstra, Watze T. 1987
Trefwoorden: palinghandel; Engeland; Groot-Brittannië; Friesland; Workum;
117 Artikel Fries kerfsneeaardewerk. De aardewerkfabriek van De Boer in Workum.
In: Antiek.
Meulen, Adri van der
Smeele, Paul
1993/1994
Trefwoorden: aardewerk; kerfsnijwerk; Workum; Boer, Rintje Freerks de
118 Artikel Uit een redersboek 1766-1782 te Workum.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Kamminga, L. 1962
Trefwoorden: rederijen; scheepspapieren; archieven; Workum;
119 Artikel Houtzaagmolens in Workum.
In: Nieuwsbrief Warkums Erfskip.
Groenhof, G. 1994
Trefwoorden: houtzaagmolens; molens; scheepsbouw; Workum;
120 Artikel Vissen met punters. Herinneringen aan Visserijdagen 1998.
In: Spiegel der Zeilvaart
Deelstra, Obbe J. 1999
Trefwoorden: visserij; punters; Workum;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek