Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 98
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Toelichting tot het regt van het Hervormd Kerkgenootschap te Sneek op de Zoogenaamde Magistraatsbank in de St. Martinikerk aldaar. onbekend z.j. [1854] Sneek
Trefwoorden: rechtspraak; Hervormde kerk; gemeentebestuur; kerkbanken; Sneek;
Signatuur: H-436
2 Boek Naamlijst der Heeren raden en kiezers collegie, alsmede van de regterlijke magt, kerkelijke besturen (...) binnen en van Sneek. onbekend z.j. [1829]
Trefwoorden: naamlijsten; gemeentebestuur; burgemeesters; veerdiensten; Hervormde kerk; predikanten; rechtspraak; O.B.W.; Sneek;
Signatuur: S-770
3 Boek Inventaris van de archieven der Hervormde Diaconie te Sneek 1631-1990. Jaasma, Hessel 1999
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: S-187
4 Artikel Gereformeerden in Heeg. Tellen in de zeventiende eeuw.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Bergsma, Wiebe 1996
Trefwoorden: Hervormde kerk; Heeg;
5 Boek doleantie in Oosthem, Abbega en Folsgare. Oorzaak en gevolgen van een kerkscheuring. Popta, T.E. van 1995 Oosterend
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Oosthem; Abbega; Folsgare;
Signatuur: P-220
6 Boek Predikanten Hervormde gemeente Sneek. Postma, F.
Jaasma, Hessel
1995 Sneek
Trefwoorden: naamlijsten; predikanten; Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: P-258
7 Artikel Brand in de hervormde kerk op 18 november 1855.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1991
Trefwoorden: Hervormde kerk; brandweer; IJlst; Oppedijk, Jan Walles
8 Artikel oude pastorie van de Hervormde Gemeente.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1991
Trefwoorden: Hervormde kerk; IJlst;
9 Boek Hervormde Gemeente & Gemeentepolitiek. Aspecten van confessionele verzuiling in Sneek 1865-1890. Verhage, J.H. 1990
Trefwoorden: Hervormde kerk; gemeentebestuur; kiesverenigingen; Sneek;
Signatuur: V-201
10 Artikel Calvinisten uit IJlst gevonnist in 1574.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1990
Trefwoorden: godsdiensten; doopsgezinden; Hervormde kerk; IJlst;
11 Artikel Herinnering aan de oorlogsjaren uit de 'oude' hervormde pastorie.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1989
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; Tweede Wereldoorlog; oorlogen; IJlst; Jansen
12 Artikel Kalvinistyk krewearjen yn Molkwar yn de 17de ieu.
In: De Vrije Fries.
Bergsma, Wiebe 1989
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; Molkwerum;
13 Artikel Strijd in Sneek.
In: Friesland Post
Abma, Gerben 1984
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; Sneek; Fockens, Lucas
14 Boek Waar eens de Johanneskerk stond. Historisch overzicht van de Hervormde kerkgebouwen van Oosthem. Popta, T.E. van 1982 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; kerkgebouwen; Oosthem;
Signatuur: P-166
15 Boek kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624. Kalma, Jacob Jetzes 1978 Leeuwarden
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: K-160
16 Boek archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951. Beer, R. de 1976 Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: S-608
17 Boek archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951. Beer, R. de 1976 Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: S-608
18 Artikel foarskiednis van it Labadisme yn Fryslân.
In: It Beaken.
Abma, Gerben 1976
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; Friesland; Wiuwert; Labadie, Jean de
19 Artikel Reakties van de Nederduitsch Hervormde Kerk op de aanwezigheid van de Labadisten te Wieuwerd.
In: It Beaken.
Heide, J.W. van der 1976
Trefwoorden: Hervormde kerk; labadisten; godsdiensten; Wiuwert;
20 Artikel Jean de Labadie en het Labadisme.
In: It Beaken.
Linde, S. van der 1976
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; labadisten; Wiuwert; Labadie, Jean de

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten