Resultaten 1 - 7 van 7
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Gysbert Japicx wirken. Brouwer, J.H.
Haantjes, J.
Sipma, P.
1936 Bolsward
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: B-247
2 Boek Gysbert Japicx 1603-1666. Fryslâns dichter sljucht en rjucht. Borgers, Gerrit 1966 Amsterdam
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: G-051
3 Boek Ien Vriesk rymstikjen, oer de fiering fen it feest fen Gysbert Japiks, ta Bolsert. Haöden de zaönde July 1823. Jong, Sytse Sytses de 1823 Sneek
Trefwoorden: poëzie; Bolsward; Gysbert Japicx
Signatuur: J-118
4 Boek Christen Gysbert Japiks. Folkertsma, E.B. 1946 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: F-150
5 Boek Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen. Leendertz, P. 1853 Sneek
Trefwoorden: poëzie; ; Gysbert Japicx
Signatuur: L-179
6 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
7 Boek Ta master Gysberts Symbolum Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: ; ; Gysbert Japicx
Signatuur: W-101-051

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten