fries scheepvaart museum

missie, visie en beleid

De bestuursorganen 'achter' het museum zijn de stichting Fries Scheepvaart Museum en de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Samen dragen zij zorg voor een goede exploitatie van het museum, en het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van de collectie. Het gaat dan om een verzameling voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de scheepvaart in Friesland, de water- en ijssport, en de geschiedenis van Sneek. Ook spannen zij zich in om de belangstelling voor deze onderwerpen te bevorderen. Kort samengevat is de missie van het museum als volgt:

Stichting Fries Scheepvaart Museum

Het bestuur van de Stichting Fries Scheepvaart Museum wordt gevormd door:

 • W.J. de Vreeze, Beetsterzaag - voorzitter
 • F.R.J. van Drooge, Indijk - secretaris
 • C.A. Burghgraef, Tsjalhuizum - penningmeester 
 • J.W. Ritchie, Sneek 
 • W. R. Sluiter, Harlingen


De bestuursleden van de stichting genieten geen geldelijke voordelen uit de kas van de stichting. Personeelsleden in dienst van de stichting worden gesalarieerd conform de gemeentelijke CAO of comform de Museum CAO.

Kijk voor de doelstellingen, beleidsplannen en jaarverslagen op de pagina van de stichting.

Stichting Fries Scheepvaart Museum

Vereniging Fries Scheepvaart Museum

Het bestuur van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum wordt gevormd door:

 • G. Vellinga, Tirns - voorzitter
 • J.P. Smorenburg, Sneek - secretaris
 • C.A. Burghgraef, Tjalhuizum - penningmeester
 • J.W. Ritchi-Hofland, Sneek 
 • B. Westerdijk, Sneek
 • O. Brouwer, Eastermar
 • M. Nijboer, Sneek
 • A. Koree, Sneek
 • K. Schiphof, Woudsend

De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Het dagelijks bestuur van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum vormt ook het bestuur van de Stichting Monumenten Kleinzand.

Kijk voor de doelstellingen, beleidsplannen en jaarverslagen op de pagina van de vereniging.

Vereniging Fries Scheepvaart Museum
lid worden

lid worden

Wil je het museum steunen? Word dan lid van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum!
Een lidmaatschap kost € 25,- per jaar. Daarvoor krijg je gratis toegang en veel meer voordeel.