Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 83
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Regeling betreffende het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. onbekend 1950 Amersfoort
Trefwoorden: bodemvondsten; wetgeving; Nederland;
Signatuur: A-040
2 Boek Vaarwegennota. onbekend 1975
Trefwoorden: waterwegen; binnenvaart; recreatie; wetgeving; ;
Signatuur: H-559
3 Boek Nederlandsche wetboeken. onbekend 1840 Zaltbommel
Trefwoorden: wetgeving; Nederland;
Signatuur: N-103
4 Boek Verkeersverordening voor de gemeente Sneek. onbekend 1932
Trefwoorden: verkeer; reglementen; wetgeving; Sneek;
Signatuur: S-431
5 Boek Schepenbesluit 1952. onbekend 1952 Den Haag
Trefwoorden: scheepvaart; wetgeving; ;
Signatuur: H-365
6 Boek Politie-verordening voor het Waterschap 'Oppenhuizen c.a.' in de gemeenten Doniawerstal, Sneek, Wymbritseradeel. onbekend 1949
Trefwoorden: waterschappen; wetgeving; politie; Oppenhuizen; Doniawerstal; Sneek; Wymbritseradiel;
Signatuur: O-113
7 Boek Resolutien, brieven en stukken. onbekend 1767 Den Haag
Trefwoorden: briefwisseling; wetgeving; ;
Signatuur: B-079
8 Boek Bekendmakingen aan de scheepvaart. Schepenwet en uitvoeringsbesluiten. onbekend 1972 Den Haag
Trefwoorden: scheepvaart; wetgeving; ;
Signatuur: H-364
9 Boek Nederlandsche Staatswetten. onbekend Sneek
Trefwoorden: wetgeving; Nederland;
Signatuur: M-285
10 Boek Schepenwet en uitvoeringsbesluiten. Deel II. onbekend 1965 Den Haag
Trefwoorden: scheepvaart; wetgeving; ;
Signatuur: H-494
11 Boek 'Ondine'. Rijks Reglementen 1910. onbekend 1910
Trefwoorden: reglementen; vaarreglementen; wetgeving; Nederland;
Signatuur: H-424
12 Boek Placaat by de edele mogende Heeren Staaten van Vriesland ingesteld op het stuk der Impositien By Collecte in te vorderen. onbekend 1785 Leeuwarden
Trefwoorden: belastingen; wetgeving; economie; staten van Friesland; plakkaten; Friesland;
Signatuur: L-154
13 Boek Monumentenwet. onbekend 1957 / 1961 Den Haag
Trefwoorden: wetgeving; monumentenzorg; gebouwen; kerkgebouwen; Nederland;
Signatuur: M-075
14 Boek Wet betreffende het arbeidscontract volgens den officieelen tekst der Wet van 13 juli 1907 (...) Editie 1909. onbekend 1909 Sneek
Trefwoorden: wetgeving; ;
Signatuur: S-424
15 Boek Wet van 11 Julij 1882, (...) tot wijziging der wet op het regt van zegel met toelichting en aanvulling, en handleiding voor het praktisch gebruik onbekend 1882 Sneek
Trefwoorden: wetgeving; zegels; ;
Signatuur: S-423
16 Boek Wet, betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen. onbekend 1869 Schiedam
Trefwoorden: wetgeving; reglementen; maten en gewichten; balansen; ;
Signatuur: S-436
17 Boek Bouwverordening der gemeente Sneek tot uitvoering der woningwet. onbekend 1905
Trefwoorden: wetgeving; huizen; woningbouwverenigingen; Sneek;
Signatuur: S-847
18 Boek Nieuwe ordonnantie ende Instructie van de Staaten van Holland en Westvriesland (...) alle aangenoomen Lootsluyden op Vlielandt en Ter Schelling (...) onbekend 1719 Den Haag
Trefwoorden: loodswezen; reglementen; wetgeving; Vlieland; Terschelling; Holland;
Signatuur: H-247
19 Boek behandeling van de W.G.B. in de Staten-Generaal onbekend 1949-1951
Trefwoorden: binnenvaart; wetgeving; ;
Signatuur: W-316
20 Boek Rapporten, resolutien en opgevolgde bestedingen, gedane rekeningen (...) Rakende de slattingen van de trek-vaarten (...) onbekend 1734/1789 Leeuwarden
Trefwoorden: waterwegen; baggerbedrijven; wetgeving; Gedeputeerde Staten; provinciaal bestuur; staten van Friesland; vaarten; kanalen; Leeuwarden; Sneek; Harlingen;
Signatuur: L-137

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek