Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Groote Christelijke Zee-Vaert, In XXVI. Predicatien, In maniere van een Zee-Postille. (...) Westermannum, Adamum 1729 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaart; godsdiensten; predikanten; theologie; Stavoren;
Signatuur: W-141
2 Boek Geestelyke mengelstoffen ofte godvrugtige bedenkingen Over eenige Hewigtige Waarheden. Aalst, Gerardus van 1778 Amsterdam
Trefwoorden: zeelieden; bijbels; theologie; ;
Signatuur: A-283
3 Boek Kruis en Kroon. De geschiedenis der Christelijke Kerk. Meulen, G. van der
Honders, H.J.
Amsterdam
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; onderwijs; godsdiensten; theologie; Sneek; Meulen, G. van der; Honders, H.J.
Signatuur: M-185
4 Boek grondslagen van ons geloof. Vos, Dr. H. de 1942 Assen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-050
5 Boek maatschappelijke ellenden; hare oorzaken en geneesmiddelen 'De Provundis' (uit de diepten). Referaat (...) Wagenaar, Dr. L.H. 1888 Balk
Trefwoorden: godsdiensten; theologie; predikanten; Heeg; Balk;
Signatuur: W-236
6 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
7 Boek welle fen Bethlehem. Fryske preek. Wumkes, Dr. G.A. 1923 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-064
8 Boek Under de Gouden Stêf. Esther 4 en 5. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-065
9 Boek beam fen Berséba. Taspraek. Wumkes, Dr. G.A. 1922 Bolsward
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-066
10 Boek Foar it lêste Anker. Preek oer 1 Keningen 2 : 10 hâlden to Wûns en Ryptsjerk. Maije 1926. Wumkes, Dr. G.A. 1926 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wons; Ryptsjerk;
Signatuur: W-101-025
11 Boek Kristlik Frysk Leauwe. Yn Tsien Kêsten mei Taljochting. Wumkes, Dr. G.A. 1936 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-030
12 Boek Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Kalma, Jacob Jetzes 1963 Bolsward
Trefwoorden: geschiedenis; economie; visserij; walvisvaart; scheepvaart; theologie; Friesland; Baarderadeel; Gysbert Japicx
Signatuur: K-145
13 Boek Hermannus Muntinghe. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen (...) door Anne Steenbeek geboren te Woudend (Fr.). Steenbeek, Anne 1931 Den Haag
Trefwoorden: theologie; predikanten; universiteiten; Woudsend; Groningen; Muntinghe, Hermannus; Steenbeek
Signatuur: S-383
14 Boek 500 jaar Sint Geertruidsleen te Abbega. Pietersma, Josse 2009 Den Haag
Trefwoorden: pastoors; theologie; onderwijs; Abbega;
Signatuur: P-239
15 Boek Friesch Réveilkarakter en zijn leuze. Toespraak gehouden op Ruimzicht 6 juli 1917. Wumkes, Dr. G.A. 1917 Doetinchem
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: W-101-031
16 Boek Tweetal leerredenen van J.J. Knap, predikant te Heeg. Knap, Jan Jacob 1852 Dordrecht
Trefwoorden: predikanten; theologie; Heeg; Knap, Jan Jacob
Signatuur: B-255
17 Boek Twaalftal Maandelijkse leerredenen. Felix, J.W. 1859 Franeker
Trefwoorden: predikanten; theologie; ;
Signatuur: F-029
18 Boek Wat de kerk van het duizendjarig rijk belijdt. Veldkamp, Ds. H. Franeker
Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: V-105
19 Artikel Honderd jaar Friesland, de Friezen en hun geloof
In: Als de dag van Gisteren.
Breuker, Jan Friese Pers, Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; rooms katholieken; doopsgezinden; jodendom; predikanten; theologie; kerkgebouwen; Friesland;
20 Boek Hendricus Geldorpius. Keizer, Johannes Hendrik de Muinck 1863 Groningen
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek; Geldorpius, Henricus; Keizer, Johannes Hendrik de Muinck
Signatuur: M-121

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek