Pagina 1 van 10
Resultaten 1 - 20 van 186
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek De trappen des geestelyken levens. (...) Brakel, Theodorus van 1852 Sneek
Trefwoorden: theologie; ; Brakel, Theodorus van
Signatuur: B-390
2 Boek Schriftuur en bevinding. Keur van Engelsche leerredenen. Nieuwland, J. Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: N-090
3 Boek Friezendom en Christendom. Wumkes, Dr. G.A. 1916 Sneek
Trefwoorden: theologie; Friesland;
Signatuur: W-101
4 Boek Eens Christens reize naar de Eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een boetvaardige (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-146
5 Boek Salomons tempel. Door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-147
6 Boek leere der wet en der genade verklaart; of Eene Verhandelinge van de Wet en van de Genade. (...) Bunjan, Johannes Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-391
7 Boek Eene beschouwing van het verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften. (...) Boston, Thomas 1866 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-245
8 Boek uitnemende rijkdom van Gods heerschappijvoerende Genade. onbekend 1831 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-376
9 Boek geestelyk leven en de stand eens gelovigen mensche hier op aarde, uit gods heilig woord vergadert en bijeengesteld. Eerste deel. Brakel, Theodorus van 1855 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: B-392
10 Boek Wat is calvinistische wijsbegeerte? Spier, J.M. 1950 Kampen
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: S-169
11 Boek Rede over goddelijke genade en zedelijke vrijheid. Felix, J.W. 1858 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-159
12 Boek Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien (...) Groe, Theodorus van der 1837 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: G-210; G-210-bis
13 Boek Mozes' dea. Preek hâlden to Tsjum 3 Januwaerje 1915. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
14 Boek Wachter, ho let is it yn 'e nacht? Tiidpreek. Huismans, S. 1914 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: H-590
15 Boek evangelische schatkamer. Griethuijsen, H. van 1856 ; 1859 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: G-207
16 Boek sterven aan de wet, en het leven naar het evangelium: Of het Stervan aan wettische geregtigheit, En het leven volgens (...) Erskine, Mr. Ralph
Ross, Jan
Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: E-105
17 Boek Zestal leerredenen op den dag des Heeren of in bedestonden voor de gemeente gehouden. Felix, J.W. 1859 Heeg
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: F-027
18 Boek heerlijkheid van een waar Christelijk leven. (...) Lodensteijn, Jodocus van Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: L-198
19 Boek Eene bijdrage tot de predikkunde. Homiletische gedachten. Voorhoeve, H.C. 1884 Sneek
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: V-120
20 Boek Practikale bijbelbeschouwingen. Guldenarm, J.H. 1877 Leeuwarden
Trefwoorden: theologie; ;
Signatuur: G-173

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek