Pagina 1 van 6
Resultaten 1 - 20 van 101
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950). Hoekema, Teake 1979
Trefwoorden: talen; ;
Signatuur: H-386
2 Boek Beknopte Friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd. Blom, Ph. van 1889 Joure
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: B-008
3 Boek Frysk Taelboek. Dijkstra, J.K. 1959 Drachten
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: D-128
4 Boek Notysje Fryske taal en Kultuer Gemeente Snits. onbekend 1995
Trefwoorden: talen; Sneek;
Signatuur: S-144
5 Boek Apparaat voor correctie van spelfouten en taalfouten. Hermkens, H.M. 1967 Den Bosch
Trefwoorden: talen; ;
Signatuur: H-632
6 Boek Schrijfwijzer. Volledig herziene editie. Renkema, Jan 1989 Den Haag
Trefwoorden: talen; ;
Signatuur: R-205; R-205-bis
7 Boek Frysk staveringsboekje. For selsstudzje. Kalma, Douwe 1940 ; 1944 Sneek
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: K-223
8 Boek Leestekenwijzer. Praktische handleiding voor het gebruik van leestekens en andere tekens. Horst, P.J. van der 1990 Den Haag
Trefwoorden: talen; ;
Signatuur: H-399
9 Boek Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringen van het Fires als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Vries, Oebele 1993 Leeuwarden
Trefwoorden: talen; Friesland; Sneek;
Signatuur: V-030
10 Artikel It Baskysk en it Frysk.
In: It Beaken.
Fishman, Joshua 1991
Trefwoorden: talen; Spanje; Friesland;
11 Artikel Taalkunde in het licht der oudheidkunde.
In: Fryske Studzjes.
Halbertsma, Herre z.j.
Trefwoorden: talen; Wymbritseradiel;
12 Tijdschrift Wirklyst fen'e Friezendei. Chr. Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse. onbekend Sneek
Trefwoorden: talen; Friesland;
Signatuur: L-136
13 Boek Studie over het dialect van Hindeloopen. Boer, B. de 1950 Assen
Trefwoorden: dialecten; talen; Hindeloopen;
Signatuur: B-007
14 Boek Frysk Wurdboek. Buwalda, H.S.
Meerburg, G.
Poortinga, Y.
1971 Bolsward
Trefwoorden: woordenboeken; talen; Friesland;
Signatuur: B-457
15 Boek Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal. Eijkman, L.P.H. 1913 Amsterdam
Trefwoorden: talen; dialecten; Hindeloopen;
Signatuur: E-014
16 Boek Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal. Eijkman, L.P.H. 1925 Amsterdam
Trefwoorden: talen; dialecten; Schiermonnikoog;
Signatuur: E-009
17 Boek Friserne. Land of folk sprog og litteratur. Clercq, P. de 1933 Aarhus
Trefwoorden: talen; literatuur; Friesland; Denemarken;
Signatuur: D-091
18 Boek Woordenlijst van de Nederlandse taal. onbekend 1984 Den Haag
Trefwoorden: talen; woordenboeken; ;
Signatuur: H-513
19 Boek Herziene Woordenlijst Nederlandse taal. onbekend 1990 Den Haag
Trefwoorden: woordenboeken; talen; ;
Signatuur: H-604
20 Boek Troch it Lauwerseach / Deur't Lauwersoog Jong, E.S. de Bolsward
Trefwoorden: poëzie; talen; Lauwersmeer; Friesland; Groningen;
Signatuur: J-032

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek