Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 126
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der stuur-lieden, Synde een Volkomen en Klaere Onderwysinge der Navigatie. Gietermaker, Claes Heyndericks 1621 Amsterdam
Trefwoorden: navigatie; scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: G-009
2 Boek Schat-kamer ofte Kunst der Stuurlieden zijnde een volkomen en klare onderwijzinge voor Navigatie bestaande in't geen een stuurman (...) Gietermaker, Claes Heyndericks 1744
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; navigatie; stuurlieden; ; Tigchelaar, Pytter Ymes
Signatuur: G-120
3 Boek Kort begrip der stuurmanskunst, behelzende eene duidelijke en naauwkeurige voordragt van de voornaamste regelen en voorschriften dezer wetenschap, opgehelderd door voorbeelden; benevens eene talrijke verzameling van voorbeelden tot oefening, overeenkomende met de gevallen, die zich op zee voordoen. Bangma, O.S. 1820 Amsterdam
Trefwoorden: navigatie; stuurlieden; scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: B-317
4 Boek Grondbeginselen der dadelijke zeevaartkunde. Vernieuwde uitgave van Douwes zeemanstafelen of grondbeginselen der dadelijke zeevaartkunde. Swart, Jacob 1827 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: S-411
5 Boek Handleiding tot de beschouwende en werkdadige stuurmanskunst. Pilaar, J.C. 1847 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; stuurlieden; navigatie; ;
Signatuur: P-073
6 Boek Handleiding voor de praktissche zeevaartkunde. Swart, Jacob 1856 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; onderwijs; ;
Signatuur: S-217
7 Boek Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij. Giesse, A.F. 1860 Dordrecht
Trefwoorden: zeelieden; koopvaardij; scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: G-026
8 Boek Bouwkundige leercursus, ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Atlas van C platen, behoorende bij de handleiding Waterbouwkunde (...) onbekend 1864 Breda
Trefwoorden: atlassen; waterbouwkundige werken; scheepvaartonderwijs; defensie; ;
Signatuur: B-436
9 Boek Engelsch lees- en vertaalboek voor zeevaartscholen. Stukken uit de werken der voornaamste Engelsche schrijvers over zeevaartkunde. Montijn, P.A. 1895 Groningen
Trefwoorden: onderwijs; talen; scheepvaartonderwijs; ;
Signatuur: M-235
10 Boek Leerboek der Practische Zeevaartkunde. Jongman, J.A. 1901 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; schiemanswerk; tuigage; stoomvaart; ankers; blokken; navigatie; zeilvaart; zeilmanoeuvres; reddingsmiddelen; seinen; boeien; loggen; meteorologie; ;
Signatuur: J-180
11 Boek Tait's Seamanship, specially arranged for the use of candidates who are preparing themselves for board of trade certificates (...) Tait, James 1902 Glasgow
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; koopvaardij; zeelieden; ;
Signatuur: T-041
12 Boek Practische zeevaartkunde. Maas, C. 1906 Amsterdam
Trefwoorden: scheepvaart; schiemanswerk; scheepvaartonderwijs; ankers; zeilvaart; tuigage; ;
Signatuur: M-328
13 Boek Zeevaartschool te Rotterdam. Dictaat Scheepsbouw. onbekend 1911 Gorinchem
Trefwoorden: scheepsbouw; scheepvaartonderwijs; Rotterdam;
Signatuur: G-180
14 Boek Koninklijk Instituut voor de Marine. Handboek der Practische Zeevaartkunde. Rühl, C. 1916 Den Helder
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; schiemanswerk; tuigage; stoomvaart; ankers; kettingen; sloepen; marine; blokken; navigatie; zeilvaart; sleepboten; ;
Signatuur: R-074
15 Boek Scheepsbouw en Practische Zeevaartkunde. handleiding bij het onderwijs op de Visscherijscholen. Lieuwen, G. 1916 Den Haag
Trefwoorden: navigatie; zeevaartscholen; scheepvaartonderwijs; visserij; scheepsbouw; bouwtekeningen-schepen; loggers; Scheveningen;
Signatuur: L-012
16 Boek Zeevaartkundige tafels voorzien van eene korte verklaring van hare inrichting en haar gebruik. Haverkamp, P. 1916/1948/1962 Den Haag
Trefwoorden: scheepvaartonderwijs; onderwijs; marine; ;
Signatuur: H-085
17 Boek Handleiding bij het onderwijs in motoren aan boord van visschersvaartuigen ten dienste van de visscherijscholen. Waleson, J.A. 1918 Groningen
Trefwoorden: scheepsmotoren; vissersschepen; scheepvaartonderwijs; onderwijs; technisch onderwijs; Nederland;
Signatuur: W-368
18 Boek Nicholls's concise guide to the board of trade examinations for Masters and Mates of Foreign Going Vessels. Nicholls, A.E. 1919 Londen
Trefwoorden: kapiteins; zeelieden; navigatie; onderwijs; scheepvaartonderwijs; Groot-Brittannië; Engeland;
Signatuur: N-041
19 Boek kompas. Leerboek voor de koopvaardij-officieren. Zee, P. van der 1920 Amsterdam
Trefwoorden: kompassen; onderwijs; scheepvaartonderwijs; koopvaardij; Nederland;
Signatuur: Z-077
20 Boek Dictaat practische zeevaartkunde. Lehmann, Th. 1920 Gorinchem
Trefwoorden: scheepvaart; onderwijs; stoomschepen; vlaggen; sloepen; scheepsonderdelen; schiemanswerk; scheepvaartonderwijs; ankers; zeilvaart; tuigage; Nederland;
Signatuur: L-175

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek