Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 137
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Feest- en lijdensteksten, welke jaarlijks gepredikt worden in de Hervormde Gemeente te Sneek. onbekend 1834 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: F-088
2 Boek Reglement op de provinciale weduwen- en weezenbeurs van hervormde predikanten en pensioen-trekkende emeriti in Friesland. onbekend Sneek
Trefwoorden: wezenzorg; predikanten; Hervormde kerk; bejaardenzorg; pensioenen; Friesland;
Signatuur: G-242
3 Boek Publiciteitsoverzicht Tentoonstelling 'Een Twee Drie in Godsnaam' (...) 24 mei - 22 sep. 1996 in het Marinemuseum te Den Helder. onbekend 1996
Trefwoorden: scheepvaartmusea; godsdiensten; geestelijken; predikanten; zeemansgebeden; Den Helder; Nederland;
Signatuur: H-390
4 Boek Reglement voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Sneek ter uitvoering van het synodaal reglement van 1 maart 1867 op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten. onbekend 1914 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; reglementen; predikanten; Sneek;
Signatuur: S-113
5 Boek Naamlijst der Heeren raden en kiezers collegie, alsmede van de regterlijke magt, kerkelijke besturen (...) binnen en van Sneek. onbekend z.j. [1829]
Trefwoorden: naamlijsten; gemeentebestuur; burgemeesters; veerdiensten; Hervormde kerk; predikanten; rechtspraak; O.B.W.; Sneek;
Signatuur: S-770
6 Boek 100 jaar CGK Sneek. 28 november 2006. Het witte kerkje. Christelijke Gereformeerde kerk Sneek 1906 - 2006. onbekend 2006 Sneek
Trefwoorden: gereformeerde kerk; theologie; kerkgebouwen; predikanten; kerkorgels; diaconie; gedenkboeken; Sneek;
Signatuur: Y-039
7 Boek Zondag op zee. onbekend
Trefwoorden: predikanten; godsdiensten; koopvaardij; wereld;
Signatuur: M-392
8 Boek Ropping fen Eliza. Fryske Preek. Wumkes, Dr. G.A. 1925 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Huizum;
Signatuur: W-101-026
9 Boek Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Dearsum;
Signatuur: W-101
10 Boek Mozes' Dea. Preek hâlden to Tsjum. Wumkes, Dr. G.A. 1915 Sneek
Trefwoorden: predikanten; theologie; Tzum;
Signatuur: W-101
11 Boek Hoe ik predikant te Sneek werd. Wumkes, Dr. G.A. 1913
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-024
12 Boek beginsel der wijsheid. Unie-rede. Wumkes, Dr. G.A. 1924
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-019
13 Boek Kristlik Frysk Leauwe yn Tsien Kêsten. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: W-101-027
14 Boek Foar it lêste Anker. Preek oer 1 Keningen 2 : 10 hâlden to Wûns en Ryptsjerk. Maije 1926. Wumkes, Dr. G.A. 1926 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; theologie; Wons; Ryptsjerk;
Signatuur: W-101-025
15 Boek bloeijende amandelstêf. Bondel meditaesjes. Wumkes, Dr. G.A. 1939 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-314
16 Boek It Fryske Réveil yn portretten. Wumkes, Dr. G.A. 1911 Sneek
Trefwoorden: predikanten; ; Fockens, Lucas; Becking, Jan Willem; Berkum, Theunis van; Buning, Arnold Werumëus; Knap, Jan Jacob; Eringa, Jan Piers; Schoonhoven, A.
Signatuur: W-143
17 Boek Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Wumkes, Dr. G.A. 1924 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; predikanten; ; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-101
18 Boek Yn eigen Sprake. Needrop oan de Fryske Tsjerken. Wumkes, Dr. G.A. 1931 Leeuwarden
Trefwoorden: theologie; predikanten; talen; Friesland;
Signatuur: W-101-018
19 Boek Gysbert Voetius. In libbensbyld. Wumkes, Dr. G.A. 1929 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Utrecht; Voetius, Gysbert
Signatuur: W-101-029
20 Boek Friesch Predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw. Lezing. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: predikanten; Friesland;
Signatuur: W-101-033

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek